Julkaistu 21.3.2022

Uusi digiopas tarjoaa vinkkejä ja tietoa kestävän matkailun kehittämiseen

Matkakohteiden valinnassa on yhä tärkeämpää vastuullisuus eli millaisen jalanjäljen matkailija jättää ilmastoon, luontoon ja matkakohteeseen. Yhä useampi haluaa matkansa olevan merkityksellinen sekä antavan lisäarvoa paikallisväestölle ja ympäristölle. Metsähallituksen Luontopalvelut on tuottanut uuden digioppaan ”Kestävä matkailu suojelualueilla”, joka esittelee kestävän matkailun periaatteet valtion hallinnoimilla luonnonsuojelualueilla toimiseen.

Matkailuyritykset ammentavat luonnosta iloa ja elämyksiä asiakkailleen. Metsähallituksen ja matkailuyritysten hyvä yhteistyö takaa sen, että elämykset tuotetaan vastuullisesti luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen. Matkailuyritykset ovat Metsähallitukselle tärkeitä kumppaneita palvelujen tuottamisessa ja matkailun kestävyyden edistämisessä.

– Kestävä matkailu suojelualueella -digiopas on yrittäjäkumppanin kompassi luonnonsuojelualueilla toimimiseen. Oppaasta saa tietoa, oivalluksia ja vinkkejä vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen. Aineisto sopii myös erinomaisesti luontomatkailuyrityksen henkilökunnan perehdyttämiseen ja osaksi luontomatkailun koulutuksia ja valmennuksia, sanoo erikoissuunnittelija Leena Yli-Piipari Metsähallituksesta.

Verkosta löytyvä opas sisältää monipuolista aineistoa ja videoita. Oppaasta löytyy tietoa myös matkailuyhteistyöstä ja alueellisten yhteyshenkilöiden tiedot. Digiopas on suunnattu erityisesti luonnonsuojelualueilla matkailuliiketoimintaa harjoittaville yrityksille, mutta sitä voivat hyödyntää kaikki luontomatkailun kestävyydestä kiinnostuneet toimijat. Materiaali julkaistaan kevään aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

– Vastuullisuus ohjaa kaikkea Metsähallituksen toimintaa. Haluamme kehittää kohteidemme matkailupalveluita kestävästi, yhdessä kumppaniemme kanssa. Yhteisellä matkalla myös jokaisen yrityksen omat panostukset kestävän liiketoiminnan edistämiseen ovat tärkeitä ja tämän oppaan sisällöllä haluamme edelleen kannustaa kumppanejamme kiinnittämään näihin asioihin huomiota.

Kestävän luontomatkailun periaatteet Metsähallituksessa:

  • tuemme kohteiden arvojen säilymistä ja edistämme niiden suojelua
  • minimoimme ympäristön kuormitusta, vahvistamme paikallisuutta
  • edistämme kohteiden tuottamaa hyvinvointia ja terveyttä
  • edistämme paikallistaloudellista kasvua ja työpaikkojen luomista ja viestimme yhdessä kohteen arvoista ja palveluista.

Lisätiedot:

Metsähallitus, Luontopalvelut, erikoissuunnittelija Leena Yli-Piipari, puh. 040 1862581, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Kestävä matkailu suojelualueilla -opas: https://storymaps.arcgis.com/stories/4b2693331bc44cd6b776c04b3032ea1f