Julkaistu 18.1.2019

Uudenmaan valtionmaille perusteilla luonnonsuojelualueita – ympäristöministeriö pyytää lausuntoja

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Uudenmaan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin. Alueet kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon.

Uudellemaalle on tarkoitus perustaa yhteensä 100 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 36 823 hehtaaria. Näistä valtioneuvoston asetuksella perustettaisiin 32 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 21 747 hehtaaria. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella perustettaisiin erillinen Porkkalan luonnonsuojelualue, pinta-alaltaan 12 777 hehtaaria. Luonnonsuojelualueista 67 perustettaisiin ympäristöministeriön asetuksella. Näiden alueiden yhteispinta-ala on noin 2 299 hehtaaria.

Alueet edustavat monipuolisesti Uudenmaan maakunnan lehtoja, vanhoja metsiä, soita, lintukosteikkoja sekä ranta-, meri- ja saaristoluontoa. Luonnonsuojelualueet turvaisivat myös rakennetun kulttuuriperinnön ja perinnemaisemien ylläpitämistä ja tukisivat retkeilyä, opetusta ja tutkimusta.