Julkaistu 20.8.2018

Utsjoella talkoillaan Tenojokivarren maisemissa

Utsjoella talkoillaan elokuussa Tenontien upeita jokimaisemia esiin. Talkoot järjestää Utsjoen kunta yhdessä Lapin ELY-keskuksen, Metsähallituksen, seurakunnan sekä paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten kanssa.

Talkoot pidetään 22-24.8 Fierranjohkan ja Nuvvuksen välisellä alueella. Lämpimästi tervetuloa raivaamaan ja nauttimaan upeasta kulttuuriympäristöstä. Talkoot aloitetaan joka päivä klo 10. Kokoonnumme yhteiseen infohetkeen Suvannon/Outakosken kammille 22.8. klo 10. Outakosken hautausmaan lähellä sijaitsevalle kammille on matkaa Karigasniemeltä 27 km ja Utsjoelta 76 km Tenontietä. Tuomo Kokkoniemi kertoo Metsähallituksen polttopuuluvasta maisemallisesti arvokkailla kohteilla. Marjut Kokko Lapin ELY-keskuksesta kertoo viisivuotisista maisemanhoitosopimuksista, joita maanomistajat voivat tehdä ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi vanhojen rakennusten kunnostukseen ja hoitoon voi hakea tukea Lapin ELY-keskuksesta tai Museovirastosta. Outakosken maaseutuseura kahvittaa väen.

Talkoissa raivattavat kohteet on valittu maisemanhoitosuunnitelman, maanomistajien aktiivisuuden ja hirvivaara-alueiden perusteella. Outakosken maaseutuseura valmistaa talkoolaisille maittavaa ruokaa joka päivä. Polttopuuta on tarjolla talkooväelle valtion mailta sitä mukaa kun sitä syntyy. Omien sahojen ja koneiden käytöstä saa talkookorvauksen. Polttopuuksi kelpaamaton aines kasataan tien varteen sovittuihin paikkoihin, josta ne haetaan keskitetysti pois Lapin ELY-keskuksen toimesta.

Tenontien maanomistajat voivat tehdä viikon 35 loppuun asti raivauksia omilla maillaan ja sopia Tenontien varteen kasattavien raivausjätekasojen poiskuljetuksesta Lapin ELY-keskuksen kanssa. Raivausjäte tulee sijoittaa tienpenkalle niin, ettei se vaaranna tieturvallisuutta. Työt rahoitetaan Meidän maisemat –Leader-hankkeesta ja Tenojoki Interreg Nord-hankkeesta.

Lisätietoja talkoista saa Lapin ELY-keskuksesta Marjut Kokolta, p. 0400 304745 tai marjut.kokko@ely-keskus.fi