Julkaistu 24.3.2023

Urho Kekkosen kansallispuiston neuvottelukunta kokoontui – käsittelyssä paikallisten kalastus ja kansallispuiston juhlavuosi

Urho Kekkosen kansallispuiston neuvottelukunta piti uuden toimikautensa ensimmäisen kokouksen keskiviikkona 22.3.2023. Neuvottelukunnassa kuultiin hyviä uutisia paikallisten kalastusoikeuksista sekä kuultiin kansallispuiston juhlavuoden tapahtumajärjestelyistä. UK-kansallispuisto täyttää tänä vuonna 40 vuotta.

Paikallisten kalastusoikeudet vihdoin kuntoon

Uusi luonnonsuojelulaki (9/2023) ja siihen liittyvässä lakipaketissa valmisteltu Urho Kekkosen kansallispuistoa koskeva lakiuudistus astuvat voimaan 1.6.2023. Niissä korjataan vuonna 2017 voimaan tuleen ja paljon paikallisten keskuudessa närää aiheuttaneen kalastuslain valuvirheitä.

Torstaina 23.3.2033 vahvistettuun kansallispuiston lakiuudistukseen on kirjattu, että Metsähallitus voi myydä kalakantojen kestävyyteen perustuvien kiintiöiden sallimissa rajoissa Sodankylän kuntalaisille kausilupia Suomujoelle ja vastaavasti Savukosken kuntalaisille Nuorttijoelle.

Paikallisten kausilupien myyntiajan jälkeen jäljellä oleva lupakiintiö vapautetaan muiden ostettavaksi, mikäli kiintiöt sen sallivat.

Neuvottelukunta antoi elokuussa 2022 pidetyn kokouksen jälkeen lausunnon ympäristöministeriölle Urho Kekkosen kansallispuiston lakiuudistuksesta, jossa se vaati, että päivitettäviin rauhoitussäännöksiin on kirjattava selkeästi ja riittävällä tarkkuudella Sodankylän ja Savukosken kuntalaisten ensisijainen oikeus saada viehekalastuslupia kuntansa alueelle Suomu- ja Nuorttijoelle. Myös kunnissa on oltu aktiivisia paikallisten etujen edistämiseksi.

Paikallisten lupamyynnin aloittamisesta tiedotetaan etukäteen eräluvat.fi-sivustolla sekä kalastajille suunnatulla sähköisellä uutiskirjeellä.

 Urho Kekkosen kansallispuiston 40-vuotisjuhlavuosi

Urho Kekkosen kansallispuiston perustamisesta tulee vappuna 40 vuotta. Neuvottelukunnassa kuultiin juhlavuoden tapahtumista, joista osa järjestetään kansallispuiston upeassa Aurora-tapahtumatuvassa. Kyläilloissa kansallispuiston henkilökunta jalkautuu puistokuntien kyliin. Luontokasvatustapahtumissa vieraillaan puistokuntien kouluilla ja päiväkodeilla ja maastotapahtumia järjestetään mm. Luulammella, Luirojärvellä ja Nuorttijoella Kolsankosken sillan avajaisten merkeissä. Puiston juhlavuosi näkyy myös blogikirjoituksina ja facebook -päivityksissä.

UK-kansallispuiston syntymäpäiväjuhlaa ja päätapahtumaa vietetään Suomen Luonnon päivänä, lauantaina 26.8.2023 Aurora-tuvalla Saariselällä.  Tapahtuma on avoin kaikille. Neuvottelukunnan seuraava ”juhlakokous” järjestetään päätapahtumaa edeltävänä päivänä

Urho Kekkosen kansallispuistosta annetun asetuksen mukaan neuvottelukunta on apuna kansallispuiston hoitoon ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunnassa on 13 ympäristöministeriön kolmeksi vuodeksi kerrallaan nimittämää jäsentä. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat Urho Kekkosen kansallispuiston alueen kuntia (Sodankylä, Savukoski, Inari), saamelaiskäräjiä, paliskuntia (Lappi, Kemin-Sompio, Ivalo), luonnonsuojelujärjestöjä, retkeilyjärjestöjä, paikallisia matkailuelinkeinonharjoittajia, ympäristöhallintoa ja Metsähallitusta. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 25.10.2022-25.10.2025.

Lisätietoja

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Marjut Kokko, Lapin Ely, puh. 0400 304745
Vt. aluejohtaja Pirjo Seurujärvi, Metsähallitus, puh. 0400 125782

Urho Kekkosen kansallispuisto (luontoon.fi)