Julkaistu 9.11.2018

Urho Kekkosen kansallispuisto laajenee

Ympäristöministeriön tiedote 9.11.2018

Tasavallan presidentti on 9.11.2018 vahvistanut lain Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta. Joulukuun 3. päivänä voimaan tulevan lain mukaan kansallispuistoon liitetään lähes kaksisataa hehtaaria suojeluun hankittuja arvokkaita luontoalueita ja erotetaan alle kymmenen hehtaarin alue Tankavaaran luontokeskuksen ympäristöstä. Rajausmuutos mahdollistaa luontokeskuksen aiempaa monipuolisemman käytön ja kehittämisen.

Kansallispuiston eteläreunalta rajataan puiston ulkopuolelle 9,3 hehtaarin laajuinen, E75-tiehen rajoittuva Tankavaaran luontokeskuksen alue. Samalla kansallispuistoon liitetään puiston koillisreunalla Suomujoen varressa sijaitseva 198 hehtaarin alue.

Rajausmuutos mahdollistaa Tankavaaran luontokeskuksen ja sen kiinteistöjen aiempaa monipuolisemman käytön ja kehittämisen. Noin 30 kilometrin päässä Saariselältä sijaitsevaan Tankavaaran luontokeskukseen tehtiin viime vuonna noin 8 800 käyntiä, mikä on alle 3 % kansallispuiston käyntimääristä. Luontokeskuksen näyttely on myös osittain vanhentunut. Luontokeskuksen alue jää edelleen valtion omistukseen ja osaksi Natura 2000 -verkostoa. Metsähallitus huolehtii jatkossakin alueen luonnon- ja sotahistoriallisista arvoista.

Urho Kekkosen kansallispuistoon liitettävä ns. Suomun Villen alue rajautuu kansallispuistoon ja kuuluu sen kanssa samaan Natura-alueeseen. Maat on hankittu valtiolle jo kauan sitten luonnonsuojelutarkoituksiin ja ovat jo Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa. Suomun Villen tila on maisemallisesti ja kulttuuriperinnöltään arvokas sekä luontotyypeiltään monipuolinen harjualue Suomujoen varressa ja täydentää merkittävällä tavalla kansallispuiston luonnonarvoja.

Urho Kekkosen kansallispuisto oli viime vuonna käyntimäärältään Suomen toiseksi suosituin kansallispuisto (334 700 käyntiä vuonna 2017) Pallas–Yllästunturin jälkeen. Valtaosa Urho Kekkosen kansallispuiston kävijävirroista kulkee Saariselän kautta.

Nyt hyväksyttyyn lakiin ei esitetty muutoksia eduskuntakäsittelyn aikana.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö, p. 029 525 0278, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, ympäristöministeriö, p. 029 525 0333, etunimi.sukunimi@ym.fi

Aluejohtaja Jyrki Tolonen, Metsähallitus, Luontopalvelut, p. 0205 647 640, etunimi.sukunimi@metsa.fi