Julkaistu 13.5.2024

Uhanalaisten lajien esiintymistä selvitetty valtion monikäyttömetsissä – Lajistokartoitusprojektille Metsähallituksen ympäristö- ja innovaatiopalkinto

Metsähallituksen ympäristö- ja innovaatiopalkinto vuodelta 2023 on myönnetty Monikäyttömetsien lajistokartoitusprojektille. Hankkeen avulla on saatu merkittävää lisätietoa useiden uhanalaisten lajien esiintymisestä talouskäytössä olevissa valtion metsissä. Selvitys palvelee Metsähallituksen monikäyttömetsissä tehtävää monimuotoisuustyötä ja sen tuloksia voidaan hyödyntää laajemminkin monimuotoisuuden ja luonnonvarojen kestävän käytön yhteensovittamisessa.

Metsähallituksen metsätalouden lajistoasiantuntijoiden johdolla toteutetussa hankkeessa selvitettiin uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten lajien esiintymistä valtion monikäyttömetsissä. Tieto lajistosta ja lajien elinympäristövaatimuksista on tärkeää, kun metsien käytössä yhteensovitetaan metsätalouden harjoittamiselle ja monimuotoisuuden suojelulle asetettuja tavoitteita.

– Uraauurtava kartoitushanke on tuottanut uutta tietoa aiemmin huonosti tunnetusta teemasta. Yleisen lajitiedon tuottamisen ohella selvitys palvelee valtion monikäyttömetsissä tehtävää monimuotoisuustyötä ja sen tulokset hyödyttävät koko metsä- ja luonnonvara-alaa, toteaa Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä palkinnon perusteluista. 

Hankkeessa tehtiin vuosina 2022 ja 2023 lajistokartoituksia yhteensä 230:llä valtion monikäyttömetsän kohteella Lapissa, Kainuussa ja Järvi-Suomessa. Kohteet valittiin satunnaisesti tietyt kriteerit täyttävien kohteiden joukosta.

Tavoitteena oli kerätä systemaattisesti lajitietoa hoidetuista metsistä ja saada siten tarkennettua tietoa uhanalaisten lajien esiintymisestä erilaisilla metsäkohteilla. Hankkeen tulokset ovat tuoneet lisätietoa useiden lajien yleisyydestä sekä elinympäristövaatimuksista. Tietoa voidaan hyödyntää metsien luonnonhoidossa ja se antaa pohjaa myös laajemmalle selvitys- ja tutkimustyölle monimuotoisuuden ja luonnonvarojen kestävän käytön yhteensovittamisesta.

Ympäristö- ja innovaatiopalkinto luovutettiin 13.5. Metsähallitus Metsätalous Oy:n lajistoasiantuntijoille Tuomas Kalliolle ja Pyry Vetelille, joiden osaaminen ja vankka asiantuntemus on ollut hankkeen onnistumisen ehdoton edellytys.

Metsähallituksen metsätalous on viime vuosina lisännyt panostuksia lajistoasioihin palkkaamalla lajistoasiantuntijoita, kehittämällä uhanalaisten lajien huomioimiseen liittyvää ohjeistusta ja kouluttamalla henkilöstöä. Tarkemman lajitiedon pohjalta on voitu laatia metsien käsittelymalleja lajiston huomioimiseksi ja suojelemiseksi. Hankkeen pohjalta toiminnan laatua voidaan vielä parantaa täsmentämällä ohjeistusta ja koulutusten avulla.

– Kartoituksen perusteella osa lajeista näytti menestyvän monenlaisissa hoidetuissa metsissä ja siksi havaintoja niistä kertyi yllättävänkin paljon. Erityistä huomiota tulee kiinnittää vanhoille metsille ominaisten ja harvinaisten lajien huomioimiseen, kertoo lajistoasiantuntija Tuomas Kallio

Hankkeen raportti julkaistaan ja tuloksista kerrotaan tarkemmin 15.5.

Ympäristö- ja innovaatiopalkinnolla Metsähallitus haluaa innostaa omaan henkilöstöään kehittämään innovatiivisia ja luonnontilaa edistäviä ratkaisuja. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, ryhmälle tai hankkeelle, joka edistää innovaation, toiminnan tai aloitteen kautta Metsähallituksen keskeisiä ympäristötavoitteita kuten luonnon monimuotoisuuden lisäämistä, ilmastonmuutoksen hillintää, luonnonvarojen kestävää hoitoa, kestävää luontomatkailua tai ympäristösuojelua.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Johanna Leinonen, sähköposti: johanna.leinonen(at)metsa.fi, puh.  040 7309114
Lajistoasiantuntija Tuomas Kallio, sähköposti:tuomas.kallio(at)metsa.fi, puh. 040 5486023