Julkaistu 16.2.2023

Uhanalaiset lajit huomioidaan aiempaa tarkemmin metsätaloudessa

Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen on tärkeä osa metsätalouden monimuotoisuustyötä. Metsähallitus selvitti turvaamisen keinoja viime vuonna päättyneessä Lajiesiintymät monikäyttömetsien suunnittelussa (LAJIDEMO) -projektissa. Tuloksena syntyi toimintamalli, jossa lajitietoa hyödynnetään aiempaa monipuolisemmin valtion metsien suunnittelun tukena. 

Metsähallitus Metsätalous Oy:n Lajiesiintymät monikäyttömetsien suunnittelussa (LAJIDEMO) -projektissa tarkasteltiin lajiston huomiointiin soveltuvia metsän- ja luonnonhoidon keinoja eri puolilta Suomea valittujen esimerkkikohteiden avulla. 

”Uhanalaisten ja muiden huomionarvoisten lajien esiintymät on huomioitu jo tällä hetkellä metsätalouden toimenpiteissä ympäristöohjeemme mukaisesti”, kertoo metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen.  

”Halusimme nyt tarkentaa lajikohteiden suunnitteluperiaatteita, koska metsätalouden piirissä olevien alueiden lajistokartoitusten myötä uutta lajitietoa kertyy runsaasti ja lajistoon liittyviä suunnittelutilanteita tulee vastaan yhä useammin”, jatkaa projektipäällikkönä toiminut Tuomas Kallio

Projektin tuloksena syntyi toimintamalli, jossa lajistoarvoja sisältävät metsät luokitellaan laji- ja elinympäristötietoa hyödyntäen metsänkäsittelyn ulkopuolisiin ja lajiston huomioivin hakkuin käsiteltäviin kohteisiin. Merkittäviksi arvioidut uhanalaisesiintymät ja lajikeskittymät rajataan valtion maiden alue-ekologisen verkoston luontokohteiksi tai lajiesiintymiksi. Metsänkäsittelyn piirissä säilyvät esiintymät huomioidaan hyödyntäen muita luonnonhoidon keinoja, esimerkiksi jättämällä lajiesiintymien yhteyteen vaihtelevan kokoisia säästöpuustoryhmiä.  

Uutena yhteensovittamisen keinona tunnistettiin esiintymien tueksi muodostettavat monimuotoisuuden tukialueet, joiden metsänkäsittelyssä huomioidaan korostetusti alueella esiintyvän lajiston elinolosuhteiden säilyttäminen. Uhanalaisesiintymiä koskevat ratkaisut tehdään tapauskohtaisesti lajiasiantuntijoiden arvioinnin pohjalta. 

”Lähestymistapamme lajiesiintymiin on eri tavoitteita yhteensovittava. Porrastamme monimuotoisuuspanostukset kunkin kohteen arvioidun merkittävyyden ja suojelutarpeen mukaan. Osalla kohteista painotamme monimuotoisuutta ja osalla metsän muuta käyttöä. Tiedossa olevat lajiesiintymät huomioidaan kuitenkin aina”, Lehtonen kertoo. 

”Lajidemo-projektin tulosten vieminen käytäntöön aloitettiin heti projektin päättymisen jälkeen. Hankkeen suositusten pohjalta on suunniteltu puunkorjuun toimenpiteitä, rajattu lajistoperusteisia luontokohteita ja ehdotettu monimuotoisuustavoitteisesti käsiteltävien alueiden perustamista. Huomioimme kehittämisprojektin tulokset myös päivittämällä Metsätalouden ympäristöoppaan lajiohjeistusta”, Kallio kuvaa projektin tulosten toimeenpanoa. 

Lisätietoa: 

Tuomas Kallio, lajistoasiantuntija, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 040 548 6023  

Hannu Lehtonen, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 040 583 6983 

Liitteet:

Kuva: Lajistoasiantuntija Tuomas Kallio tekemässä lajihavaintoja. Kuva: Keijo Kallunki / Metsähallitus.