Julkaistu 3.7.2023

Uhanalainen hietaneilikka sai lisää kasvualaa Jämijärvellä

Hietaneilikan istutus ja elinolosuhteiden parantaminen maanpintaa paljastamalla ovat osa paahdeympäristöjen luonnonhoitotoimia, joita Metsähallitus Metsätalous Oy tekee vuosittain osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Luonnonhoidon tavoitteena on parantaa luontotyyppien tilaa sekä turvata niillä elävää lajistoa.  

Jämijärven lentokentän reunat muodostavat tärkeän metsäisten maiden paahteisia ympäristöjä korvaavan elinympäristön hietaneilikalle. Kasvupaikkojen lisäämisen ja hoidon tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa hietaneilikan nykyisiä esiintymiä. Se tapahtuu luonnollisen leviämisen helpottamisella maanpintaa paljastamalla esimerkiksi laikutuksin tai kevyellä äestyksellä, siemeniä keräämällä ja kylvämällä, sekä taimia kasvattamalla ja istuttamalla. 

– Viime syksynä istutetut, noin viisisataa tainta lisäsivät hietaneilikkaa osin uusille kasvupaikoille kentän reunoilla, kertoo metsäasiantuntija Iiro Reinola Metsähallituksesta.

– Kukinnan aikaan hietaneilikat ovat paljon helpommin havaittavissa muun kasvillisuuden seasta kuin loppukesällä. Sain helposti laskettua kahtena syksynä istutetut taimet ja sen perusteella istutukset ovat onnistuneet kiitettävästi. Tarkistuskäynnillä näkee myös selvästi, että luontainen kanta on siementänyt ja levinnyt tekemillemme laikuille ja äestyksiin. Hienoimmat mättäät ovat muhkean kookkaita ja hyvinvoivia. 

Jämijärven lentokentän alueelta kerätyistä siemenistä kasvatettuja hietaneilikan taimia on istutettu kahtena syksynä. 

–  Tälle syksylle on tulossa tällä erää viimeinen taimierä. Sen jälkeen seuraamme kasvustojen kehittymistä ja jatkamme hoitotoimia, kuten maanpinnan paljastuksia tarpeen vaatiessa.   

Hietaneilikka (Dianthus arenarius) on harvinainen harjujen kasvilaji. Se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi ja rauhoitettu koko maassa. Kilpailukyvyltään heikon hietaneilikan uhanalaistumiseen on vaikuttanut muun muassa sopivien kasvupaikkojen umpeenkasvu ja maankäyttö. Kasvi on kuitenkin myös hyötynyt ihmistoiminnasta ja säilynyt korvaavissa elinympäristöissä kuten lentokentillä ja teiden varsilla. Hietaneilikan kasvustojen vahvistumisesta hyötyy myös sillä elävä erittäin uhanalainen hyönteinen: Hietaneilikkavyökoi (Caryocolum arenariella).

Uhanalaisten kasvien tai niiden siemenien keruu ja siirto ovat luvanvaraista toimintaa. Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Metsähallitukselle luvan hietaneilikan siemenien keruuseen ja istutuksiin Jämijärven kentän alueelle. 
Kesäkuun lopulla tehdyllä tarkistuskäynnillä istukkaiden todettiin lähteneen hyvin kasvuun ja suurin osa niistä kukki.

Lisätietoja:
Metsäasiantuntija Iiro Reinola, Metsähallitus Metsätalous Oy, 040 538 5640
Luonnonhoidon asiantuntija Sara Lankinen-Timonen, Metsähallitus Metsätalous Oy, 040 726 2714