Julkaistu 9.9.2022

Työtä oppimassa Päijänteen kansallispuistossa

Päijänteen kansallispuisto on ainutlaatuinen retkikohde lukuisine saarineen ja luotoineen eteläisellä Päijänteellä. Maastopalveluista vastaavan Metsähallituksen Luontopalvelujen väen tehtäviin puistossa kuuluvat paitsi rakenteiden huolto ja ylläpito, myös rakentaminen ja luontovalvontatehtävät. Puiston erityispiirre ”vesipuistona” edellyttää lisäksi veneen ajotaitoa ja vesiliikenteen sääntöjen tuntemusta. Kesäsesongin kiireessä suurena apuna kenttätöitä tekevälle henkilöstölle ovat olleet Koulutuskeskus Salpauksen luonto- ja ympäristöalan opiskelijat. Työssäoppimalla Päijänteen kansallispuistossa saa monipuolista työkokemusta yhdessä hienoimmista työympäristöistä.

Metsähallituksen Järvi-Suomen Luontopalvelujen ja Koulutuskeskus Salpauksen Asikkalan toimipisteen välisen yhteistyön tuloksena luonto- ja ympäristöalan opiskelijoita on kesäisin työssäoppimassa Päijänteen kansallispuistossa. Puiston 16 tulentekopaikassa ja kuivakäymälässä, 11 telttailualueessa sekä reiteissä ja muissa rakenteissa riittää oppimista ja työsarkaa. Työssäoppimisjakson aikana tulevatkin tutuiksi erilaiset puiston huolto- ja korjaustyöt. Myös Ulkoilualueiden rakentaminen ja hoitaminen -tutkinnon osan (20 osp) voi suorittaa Metsähallituksella työssä oppien.

– Luontoalan, esimerkiksi luonto-ohjaajan, työssä on tärkeää osata myös hoitaa ja rakentaa niitä ympäristöjä, joissa asiakkaiden kanssa liikutaan, tähdentää Paula Salomäki Koulutuskeskus Salpauksesta.

Ympäristönhoitajiksi opiskelevat Jari Inget ja Eero Aaltonen aloittivat työssäoppimisjaksonsa kesäkuun alussa. Tehtäviin kuului muun muassa polttopuiden pilkkomista, kuivakäymälöiden tyhjentämistä sekä reittien tarkistamista. Loppukesän urakka oli taukopaikkojen kuivakäymälöiden muutostyö, joissa vanhojen huussien jäteämpärit vaihdettiin kiskojen päällä liikuteltaviin alussäiliöihin. Rakentamistyönään työssäoppijat rakensivat Paatsaloon uuden tulentekopaikan ja kuivakäymälän. Rakentamistyö toteutettiin osana opintoihin kuuluvaa ammattiosaamisen näyttöä.

Kaunis kesä näyttäytyi Päijänteen kansallispuistossa, kuten Kelventeen harjusaaressa, retkeilijöiden osalta vilkkaana. Helteisinä kesäpäivinä kaikki saaren luonnonsatamat, etenkin Isohieta, olivat täynnä. Työssäoppijoiden arkea olikin retkeilijöiden kohtaamiset ja heidän kansallispuistoa koskeviin kysymyksiin vastailemiset kentän töiden teon lomassa. Myös luontovalvontatehtävät tulivat retkeilyn lieveilmiöiden myötä tutuiksi kesän aikana: purettavana oli useita luvattomia nuotiopaikkoja. Vastuullisen retkeilyn sanomaa ei voi korostaa liikaa. Tulenteko on sallittu Päijänteen kansallispuistossa ainoastaan siihen osoitetuilla paikoilla ja metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty puiston kaikilla taukopaikoilla.

Mies sahaa moottorisahalla hirttä rakennuksen alaosasta.

– Kiireinen kesä, mukavaa on ollut, yksi parhaimmista työympäristöistä, kiteytti Eero Aaltonen työssäoppimisjaksonsa päättyessä elokuun lopussa.

Syyskuusta alkaen puiston huollon tarve vähenee talvea kohti.

– Loput polttopuut pilkotaan vielä puuliitereihin valmiiksi talviretkeilijöitä varten. Polttopuut on tarkoitettu ainoastaan puistossa retkeilevien nuotiopuiksi. Seuraava polttopuutoimitus on ensi keväänä sulan veden aikaan, ja siitä lähteekin seuraava kesäsesonki Päijänteellä taas käyntiin, toteaa Metsähallituksen luontovalvoja ja työssäoppijoiden työnohjaajana toiminut Pekka Repo.

Lisätietoja


Päijänteen kansallispuisto (luontoon.fi)

Retkietiketti (luontoon.fi)