Julkaistu 18.2.2021

Työ vasta alussa: Metsähallitus jatkaa jatkuvan kasvatuksen seurantaa ja tutkimusta

Metsähallitus on saanut kolmen 5 000 hehtaarin kokoisen jatkuvan kasvatuksen havaintoalueen käynnistysprojektin päätökseen. Tästä käynnistyy varsinainen tutkimustyö, jonka seuranta-aika on 30 vuotta. Tuloksia raportoidaan viiden vuoden välein.

Suunnittelija Joonas Sorsa jatkuvan kasvatuksen havaintoalueella Rautavaarassa.
Suunnittelija Joonas Sorsa jatkuvan kasvatuksen havaintoalueella Rautavaarassa. Kuva Keijo Kallunki

Tutkimustoiminnan aloittamisesta on jo sovittu Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa. Metsähallituksen tavoitteena on lisätä tutkimusta ja yhteistyötä myös muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa: havaintoalueilla on potentiaalia monipuoliselle tutkimukselle.

“Peitteinen metsätalous on jo aiemmin ollut osa toimintaamme. Nyt saamme lisää tietoa siitä, miten laajoilla alueilla harjoitettu peitteinen metsänkasvatus vaikuttaa monimuotoisuuteen, hiilensidontaan, tuhonkestävyyteen ja metsätalouden kannattavuuteen”, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen kertoo.

Tavoitteena on lisäksi kartuttaa käytännön kokemuksia peitteisen metsätalouden harjoittamisesta laajoilla alueilla, myös menetelmälle haastavissa olosuhteissa.  Erityisesti halutaan varmistua siitä, että luontaisesti syntyvistä taimista kehittyy terveitä, laadukkaita ja tehokkaasti hiiltä sitovia puita. Myös hiilinielun, puuston määrän ja hiilivaraston kehittymistä seurataan.

Havaintoalueet sijaitsevat Savukosken Tulppiossa, Suomussalmen Pirttivaarassa ja Rautavaaran Maaselässä. Havaintoalueet on jaettu käsittelyvyöhykkeisiin, joilla harjoitetaan peitteistä metsätaloutta alueille laadittujen ohjeiden mukaisesti. Metsänkasvatuksen päämenetelminä ovat metsänhoidolliset poimintahakkuut sekä alle 0,3 hehtaarin pienaukot. Avohakkuita tehdään vain äärimmäisissä poikkeustapauksissa, kuten hyönteis- tai luonnontuhojen seurauksena. Uusien taimien odotetaan syntyvän luontaisesti ilman viljelyä.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen, p. 040 583 6983
Metsähallitus Metsätalous Oy, suunnittelupäällikkö Kalle Eerikäinen, p. 040 610 3367
Metsähallitus Metsätalous Oy, kehityspäällikkö Hannu Tolonen, p. 0400 130 603