Julkaistu 5.9.2018

Työ ei syrji, emme mekään! Metsähallitus mukana edistämässä tasa-arvoista työelämää

Metsähallitus ottaa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n haasteen tasa-arvoisemmasta työelämästä vastaan ja liittyy Työ ei syrji -kampanjaan tekemään yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta työelämästä uutta normaalia.

– Suhtaudumme työelämän tasa-arvoisuuteen vakavasti ja Työ ei syrji -kampanja on erittäin tervetullut avaus työelämän yhdenvertaisuuden edistämisessä, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen kertoo.

Metsähallituksessa keskeisenä tavoitteena on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö ja työtä tämän eteen tehdään jatkuvasti. Esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa kehitetään osana viime vuonna käynnistynyttä koko konsernia koskevaa vastuullisuustyötä. Lisäksi työsuojelutoimenpiteillä turvataan toiminnan syrjimättömyyttä ja varmistetaan, että koettu eriarvoisuus käsitellään asianmukaisesti työyhteisössä.

– Huolenpidon merkitys korostuu yhteisesti luoduissa arvoissamme. Töissä jokaisen tulee voida tuntea olevansa arvostettu omana itsenään, henkilöstöjohtaja Terhi Vires sanoo.

Teidät on haastettu!

Työyhteisö, jossa voidaan hyvin ja viihdytään, motivoi työntekijöitä ja kiinnostaa työnantajana. Metsähallitus haluaakin haastaa tärkeään kampanjaan mukaan muut metsä- ja luonnonvara-alan toimijat. Tehdään yhdessä töitä tasa-arvoisemman työelämän puolesta!

Lisätietoja:

Terhi Vires, henkilöstöjohtaja, Metsähallitus, puh. 040 831 9542
Terhi Koipijärvi, viestintäjohtaja, Metsähallitus, puh. 050 598 9958