Julkaistu 12.12.2023

Tutkijat arvioivat alue-ekologista suunnittelua – Metsähallitus hyödyntää tuloksia

Varttunutta havupuuvaltaista metsää kesällä, Vihreää kosteaa aluskasvillisuutta ja etualalla kaatunut kuollut puu.

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ovat arvioineet Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun tuloksia ja vaikutuksia sekä menetelmien toimivuutta ja kehittämistarpeita. Arviointi on tehty maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta. Metsähallitus analysoi aineiston ja kehittää sen pohjalta toimintaansa.

”Perehdymme huolella tutkijoiden laatimaan raporttiin ja sen kehittämisesityksiin. Sen jälkeen pystymme täsmentämään ja tarkentamaan käytäntöjämme ja ohjeistuksiamme”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen toteaa.

Alue-ekologisen suunnittelun arviointi on tehty edellisen kerran vuosina 2000–2001.

”Alue-ekologisen suunnittelun ohjeistusta on tärkeä ajoittain päivittää. Toimintamme perustuu jatkuvaan parantamiseen, ja siinä tutkijoiden ja sidosryhmien antama palaute on ensiarvoisen tärkeää. Arviointi ja sen sisältämät kehittämisehdotukset ovat arvokasta aineistoa suunnittelumme kehittämisessä”, Hannu Lehtonen jatkaa.

Metsähallituksen periaatteena on, että valtion maiden suunnittelu on avointa, selkeää ja läpinäkyvää ja että se perustuu parhaisiin sekä yleisesti hyväksyttyihin käytäntöihin.

Alue-ekologisessa suunnittelussa laajan metsäalueen luontoa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Siihen kuuluvat sekä luonnonsuojelualueet että valtion monikäyttömetsät erityiskohteineen. Suunnittelun tavoitteena on alueen luontaisen monimuotoisuuden säilyttäminen pitkällä aikajänteellä. Tavoitteena on myös turvata metsien monikäyttö ja luontaiselinkeinojen harjoittaminen.

Metsähallitus on tehnyt alue-ekologista suunnittelua jo lähes 30 vuotta. Alue-ekologinen suunnittelu kehitettiin Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä 1990-luvulla.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen, p. 040 583 6983
Metsähallitus Metsätalous Oy, suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen, p. 0400 395 307

Alue-ekologinen suunnittelu (metsa.fi)

Luonnonvarakeskuksen tiedote 12.12.2023: Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun arviointi on valmistunut