Julkaistu 31.8.2018

Turvemaiden korjuussa kalusto on avainasemassa

Perinteisesti turvemaiden metsätöitä on tehty talvella, mutta turvemaiden korjuu on mahdollista myös sulan maan aikana.

”Turvemaiden korjuukalustoa on kehitetty yhdessä metsätoimijoiden kanssa. Myös korjuuyrittäjät ovat olleet aktiivisia, monet sopimusyrittäjämme ovat omaehtoisesti lähteneet kehittämään kalustoaan ja hakemaan ratkaisuja kantavuuden parantamiseksi.”, asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen iloitsee.

Kehittämisen tuloksena on pehmeille maille saatu mm. superkantavat koneet sekä leveät telat ja renkaat.
Jotta turvemaiden ympärivuotinen puunkorjuu olisi mahdollista, on Metsähallitus kehittänyt muiden metsätoimijoiden kanssa turvemaiden puunkorjuu- ja korjuukelpoisuusluokitusta. Metsähallituksen suunnittelijan käytössä on paikkatietojärjestelmän luokitustyökalu, jonka avulla pystytään selvittämään, tarvitaanko korjuussa koneketju superkantavine koneineen vai pärjätäänkö normaalikalustolla.

”Valtion mailla useat turvemaiden puustot ovat nyt sadonkorjuuiässä. Metsähallituksen hakkuumahdollisuuksista on turvemailla noin kolmannes”, Heikki Kääriäinen toteaa.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen, p. 0400 344 685.

Metsähallitus Metsätalous Oy on mukana FinnMETKO-messuilla Jämsässä 30.8.-1.9.2018. Tervetuloa keskustelemaan puunkorjuusta ja muista urakointiasioista osastolle 428!

Metsähallitus Metsätalous Oy on Metsähallituksen kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiön tehtävänä on valtion metsien hoito ja puunkorjuu monikäytön periaatteiden mukaisesti. Yhtiö myy PEFC-sertifioitua puuta.