Julkaistu 1.6.2022

Tulta, hikeä ja märehdintää – Turussa järjestettävä kansainvälinen seminaari kokoaa yhteen luonnonhoidon toteuttajat

Joki-keskuksessa Turussa 8. kesäkuuta järjestettävässä Rannikko-LIFE-hankkeen seminaarissa luonnonhoidon asiantuntijat kertovat ja keskustelevat luonnonhoitotyön menetelmistä ja työn tuloksista saaristossa. Pitkäjänteisellä, jopa 40 vuotta jatkuneella hoitotyöllä on saatu torjuttua saariston luontokatoa. Useiden uhanalaisten kasvilajien kannat ovat alkaneet kasvaa luonnonhoidon ansiosta, ja uhanalaisten luontotyyppien tila on parantunut.

Tehtävää on kuitenkin vielä paljon, sillä uudet ympäristömuutokset uhkaavat lajien säilymistä. Saariston elinympäristöverkostojen parantamiseksi tehdään hartiavoimin töitä Rannikko-LIFE-hankkeessa ja Helmi-elinympäristöohjelmassa. Luonto ei tunne rajoja, ja elinympäristöverkostot levittäytyvät hallinnollisista rajoista piittaamatta. Meret ylittävä, organisaatioiden välinen ja paikallinen yhteistyö tehostaa luonnonhoitoa ja johtaa parhaisiin tuloksiin. Seminaarissa vertaillaan eri maiden menetelmiä luontokadon torjunnassa ja opitaan toisilta vastavuoroisesti.

Lähes koko Suomen rannikolle ja Viron pohjoisrannikolle ulottuva Rannikko-LIFE-hanke keskittyy elinympäristöverkostoihin. Hankkeessa parannetaan lajien kykyä liikkua ja levitä maisemassa kunnostamalla ja hoitamalla rannikon ja saariston harvinaisille linnuille, perhosille kasveille ja hyönteisille tärkeitä elinympäristöjä, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan.  

Lehmiä laiduntamassa.
Lehmiä Berghamnin saaressa Saaristomeren kansallispuistossa. Kuva: Martti Komulainen.

Hankkeessa kunnostetaan elinympäristöjä muun muassa raivauksin, kulotuksin, niitoin ja laidunnuksen avulla. Erityisesti keskitytään ulkosaaristoon, rannikon niittyihin ja lehtoihin sekä niillä eläviin uhanalaisiin lajeihin. Rannikko-LIFE-hankkeen erityisenä hoidon kohteena ovat apolloperhoset, joiden tilan parantaminen on vahvasti esillä seminaarin ohjelmassa.

Muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa hyvin kytkeytynyt elinympäristöverkosto ylläpitää lajistoa yksittäisiä, kaukana toisistaan sijaitsevia kohteita paremmin, sillä lajeilla on paremmat mahdollisuudet paeta, mikäli nykyisen elinympäristön elinolot heikentyvät.

Seminaarin asiantuntijat tulevat Metsähallituksen Luontopalveluista, Turun yliopistosta, Turun kaupungilta, Ruotsin lääninhallituksesta ja Upplandsstiftelsen-säätiöstä sekä Viron ympäristövirastosta ja Tallinnan kaupungilta. 

Lisätietoa

Suunnittelija Meelis Linnamägi, Metsähallitus, Luontopalvelut,  puh. +358 40 526 5311, meelis.linnamägi@metsa.fi