Julkaistu 12.2.2021

Tornator ja Metsähallitus ennallistavat yhteistyössä Lieksan Joutensuon

Lieksassa ennallistetaan yhteensä noin 90 hehtaaria puoli vuosisataa sitten ojitettua Joutensuota. Rämeen pinta-alasta noin 40 ha on Metsähallitus Metsätalous Oy:n hallinnassa olevaa valtion maata ja noin 50 hehtaaria Tornator Oyj:n omistuksessa. Lisäksi ennallistettavalla alueella on kaksi yksityismaan kiinteistöä, joiden ennallistamisesta on sovittu maanomistajan kanssa.

Tupasvilaa Joutensuolla. Kuva: Heikki Myöhänen
Tupasvilaa Joutensuolla. Kuva: Miia Kokkonen

Ennallistamistyöt käynnistyvät helmikuun puolessa välissä puuston poistolla. Hyvän pakkastalven ansiosta räme kantaa hyvin hakkuukoneita.

Lieksan Joutensuo ojitettiin 1960-1970-luvuilla metsänkasvun lisäämiseksi. Ojitus ei kuitenkaan tuottanut ennakoitua tulosta. Suo päätettiin ennallistaa ja suunnitelmasta pyydettiin lausunto ELY-keskukselta. Lausunnossa todetaan, että ennallistaminen voidaan toteuttaa suunnitelmassa esitetyllä tavalla. Ennallistettavalla alueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura- eikä luonnonsuojelualueita.

Ennallistamisessa ojituksen jälkeen kasvanutta puustoa poistetaan koneellisesti ja seuraavassa vaiheessa syksyllä 2021 ojat täytetään kaivinkoneella. Lisäksi tehdään turvepatoja ohivirtausten ehkäisemiseksi.

Joutensuon ennallistaminen kuuluu osana Metsähallitus Metsätalous Oy:n toteuttamaan aktiiviseen luonnonhoitoon. Tornatorille suon ennallistaminen on osa monimuotoisuusohjelman mukaisia aktiivisia elinympäristöjen kunnostamistöitä, joilla se ylläpitää ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Samalla edistetään vesiensuojelua, virkistyskäyttöä ja riistan elinmahdollisuuksia.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, luonnonhoidon asiantuntija Reijo Hokkanen p. 040 7057 556
Tornator Oyj, ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, p. 050 4412 253