Julkaistu 23.11.2020

Toivakan Humalalahden arvokkaita rantaniittyjä kunnostetaan

Natura 2000 -kohteisiin arvokkaana lintualueena kuuluvan Humalalahden laajat rantaniityt ovat pusikoituneet ja menettäneet linnustoarvoaan. Umpeenkasvava rantaniitty raivataan loppusyksyn ja talven aikana avoimeksi ja raivaustähteet kuljetaan pois alueelta. Niitty pidetään jatkossa avoimena raivaamalla ja niittämällä sitä säännöllisesti. Jatkohoitona alue on tarkoitus perustaa laidunalueeksi.

– Umpeenkasvun estäminen ja avoimuuden lisääminen parantaa harvinaistuvien lintuvesilajien elinympäristöä. Linnustollisesti Humalalahti on merkittävä, alueella pesii mm. ruskosuohaukka, kaulushaikara ja silkkiuikkuja. Muuttoaikana alueella lepäilee mm. taivaanvuohia, liroja ja harmaahaikaroita. Alueen rantaluontotyypeillä esiintyy huomionarvoisia kasvilajeja, esimerkiksi jokileinikki ja tähtitalvikki, luonnonsuojelupäällikkö Panu Kuokkanen Metsähallituksesta kertoo.

Alue on ollut heinänkorjuuniittyä 1950-luvulle saakka. Humalalahden lintuveden hoito on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, ja toimenpiteet on suunniteltu Metsähallituksen ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä. Toimenpiteiden toteutus on ostettu paikalliselta yrittäjältä.

Lisätietoja:

Luonnonsuojelupäällikkö Panu Kuokkanen, Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut puh. 0400 381 298