Julkaistu 14.2.2020

Toimintaohje saimaannorpan imetysrauhaa varten

Saimaannorpan lisääntymisen herkin jakso on synnytysaika helmikuun lopulla ja maaliskuun imetysjakso. Metsähallitus on laatinut toimintaohjeen kuuttien imetysrauhaa varten. Kuutille aiheutuvat häiriöt korostuvat vähälumisina ja lauhoina talvina. Avojäälle syntyvä kuutti voi selvitä imetyskauden, jos emä saa rauhassa hoitaa sitä.

– Erittäin leudon talven vuoksi osa kuuteista syntyy avojäälle ja osa pieniin kinoksiin, vaikka apukinoksia on kolattu. Etenkin Saimaan eteläosissa ei ole lumettomuuden vuoksi pystytty kolaamaan apukinoksia. Kuutilla on parhaat mahdollisuudet selviytyä, kun emä saa mahdollisimman rauhassa hoitaa kuuttia, Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela korostaa.

Älä lähesty tai kosketa havaitsemaasi kuuttia. Emä voi hylätä kuutin ja myös molemminpuolinen tartuntatautivaara on olemassa. Myös laki kieltää saimaannorpan häiritsemisen. Kuuttia voi seurata kauempaa kiikareiden avulla, mutta tämä on tehtävä kuuttia häiritsemättä. Kerro havainnostasi Metsähallituksen norppakannan seurantaan: sähköpostitse saimaannorppa(at)metsa.fi tai puhelimitse 0206 39 5000. Voit auttaa pitämällä havaintopäiväkirjaa. Tietosi auttavat norppien suojelutyössä. Kerro norppahavainnostasi myös lähinaapureille, jotta he eivät vahingossa häiritsisi kuuttia.

– Pesäkuolleisuutta aiheuttavat epävakaat olosuhteet pesässä ja ympäristössä, mutta myös muut ulkoiset tekijät, kuten suora pesään ja poikaseen kohdistunut häiriö. Välttämällä Saimaan jäillä liikkumista etenkin saarten ja luotojen rantojen läheisyydessä ja pitämällä jäänpeittoaikana koirat kytkettynä turvaat saimaannorpan lisääntymistä. Varovaisuutta Saimaalla tarvitaan erityisesti näin vähälumisina talvina, jolloin kuuteilla ei ole kinosten tarjoamaa suojaa, ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksesta kertoo.

Kun havaitset kuutin jäällä, toimi näin:

  • Älä lähesty tai älä kosketa kuuttia. Molemminpuolinen tautivaara ja hylkäämisvaara. (Myös laki kieltää häiritsemisen.)
  • Kerro havainnostasi Metsähallituksen norppakannan seurantaan: saimaannorppa(at)metsa.fi tai puh. 0206 39 5000.
  • Voit kauempaa kiikarilla kuuttia häiritsemättä seurata tilannetta. Pidä vaikka havaintopäiväkirjaa – tietosi tulee auttamaan suojelua.
  • Kerro lähinaapureille, jotta he eivät vahingossa häiritsisi kuuttia.

Lisätietoja:
Metsähallitus, suojelubiologi Jouni Koskela, puh. 0400 188 825 ja ylitarkastaja Tero Sipilä, puh. 0400 659 668