Julkaistu 17.6.2022

Tervetuloa kehittämään Saaristomerta – hoidon ja käytön suunnittelun ensimmäinen yleisötilaisuus Saaristokeskus Korpoströmissä 27.6.

Metsähallituksen Luontopalvelut on aloittanut Varsinais-Suomessa Saaristomeren alueella hoidon ja käytön suunnittelun luonnon ja virkistyskäytön kannalta keskeisille alueille. Suunnitelma ohjaa alueen käyttöä vuosiksi eteenpäin ja alueen asukkaiden, kuntien, yrittäjien ja yhteisöjen näkemykset ovat tärkeitä. Metsähallitus järjestää suunnitelmasta yleisötilaisuuden Saaristokeskus Korpoströmissä maanantaina 27.6.2022.

– Suunnittelussa sovitetaan yhteen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun, matkailun- ja virkistyskäytön, kalastuksen ja metsästyksen tarpeita seuraavien 10–15 vuoden ajanjaksolla. Tavoitteena on luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla alueen ja ottaa huomioon alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine, kertoo erikoissuunnittelija Anna Arnkil Metsähallituksesta.

Suunnittelun tukena on yhteistyöryhmä, johon kuuluvat Metsähallituksen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, alueen kunnat (Kemiönsaari, Naantali ja Parainen) ja Saaristomeren biosfäärialue.

Metsähallitus järjestää ensimmäisen kaikille avoimen yleisötilaisuuden Saaristokeskus Korpoströmin auditorio Ragnar Granitissa maanantaina 27.6.2022 klo 16.30–19. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Tilaisuudessa on esityksiä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Syksyllä luvassa yleisötilaisuuksia ja kyselyjä

Sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin koko suunnitteluprosessin ajan. Syksyllä 2022 järjestetään lisää yleisötilaisuuksia ja lisäksi palautetta kerätään nettikyselyin. Näistä tiedotetaan tarkemmin syksymmällä.

Suunnitelmaluonnoksen valmistumisen tavoiteaikataulu on keväällä 2023. Saatujen palautteiden ja lausuntojen pohjalta käsitellään muutokset, jonka jälkeen suunnitelma viimeistellään ja lähetetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tilaisuuden ohjelma 27.6.22 klo 16.30–19

Saaristomeren alueen hoito- ja käyttösuunnitelma

  • Mikä on hoito- ja käyttösuunnitelma ja kuinka se tehdään? (Erikoissuunnittelija Anna Arnkil)
  • Suunnittelualueen rajaus ja hankkeen tavoitteet
  • En tillbakablick / Katsaus viime vuosikymmeniin: Saaristomeren kansallispuiston runkosuunnitelma vs. nykyhetki (Erikoissuunnittelija Trygve Löfroth)

Monimuotoinen Saaristomeri

  • Luonto ja luonnonhoito Saaristomeren alueella – mitä suojelutöissä on saatu aikaan ja mitä seuraavaksi? (Suojelubiologi Maija Mussaari)
  • Kiehtova, kiinnostava Saaristomeri – matkailun ja virkistyskäytön kehitys Saaristomerellä (Erikoissuunnittelija Laura Lehtonen)
  • Landskapet, de arkeologiska fynden och de byggda kulturmiljöerna – ett mångfacetterat kulturarv / Maisema, arkeologiset kohteet ja rakennusperintö – Saaristomeren monipuolinen kulttuurihistoria (Erikoissuunnittelija Tapani Tuovinen)
  • Skärgårdshavsområdets viltförvaltning – jakt och fiske i skyddsområdena / Saaristomeren alueen erätalous – metsästys ja kalastus suojelualueilla (Eräsuunnittelija Simon Andersson)
  • Saaristomeri – linnustollisesti arvokas ja ainutlaatuinen alue (Erikoissuunnittelija Roland Vösa)
  • Saaristomeren monimuotoinen meriluonto (Suojelubiologi Heidi Arponen)

Yleisökommentit

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 16–16.25 ennen ohjelman alkua. Mikäli haluaa osallistua tilaisuuteen paikan päällä, pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon kahvitarjoilua varten oheisen linkin kautta 23.6.22 mennessä: link.webropolsurveys.com

Linkki tilaisuuteen etäyhteydellä osallistuville (teams.microsoft.com)

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Anna Arnkil, Metsähallitus, anna.arnkil@metsa.fi, p. 040 631 4434