Julkaistu 7.12.2022

Teiden kunnossapidon valmistelua ja harvennushakkuu Ruotsinkylän tutkimusmetsässä

Joulukuussa 2022 valmistellaan kahden alueen käyttöön liittyvän keskeisen tien peruskunnostusta tielinjahakkuilla. Varsinainen teiden kunnostus ajoittuu ensi vuoteen, jolloin parannetaan myös Professorin pytingille ja pysäköintialueelle johtavaa tietä. Tielinjahakkuiden yhteydessä tehdään hoitohakkuuna 0.8 hehtaarin väljennyshakkuu sekä Mätäkivenmäellä ensiharvennusta noin 6,2 hehtaaria.

Tiealueen levennyshakkuut tehdään Lehtikuusenmäentiellä Maisalantieltä Riihikallion asuinalueen suuntaan 1,8 kilometrin matkalta sekä Maisalantien eteläpuolella Partakoivunmäentiellä Paratiisinmäen suuntaan noin 700 metrin matkalla.

Lehtikuusenmäentien hakkuun yhteydessä tehdään hoitohakkuuna kuusen poistoa ulkomaisen puulajin (douglaskuusi) kokeelta. Hoitohakkuuala on 0,8 hehtaaria uudistuskypsän metsän väljennystä.

Hakkuutyön aikana tien varrella on hakkuutyömaasta varoittavat merkinnät ja työn ollessa käynnissä pyydetään välttämään kaikkea liikkumista Lehtikuusenmäen ja Partakoivunmäen tiellä. Ruotsinkylän alueelta löytyy työmaan ajalle runsaasti vaihtoehtoisia ulkoilupolkuja.

Lehtikuusenmäentielle Ruotsinkylässä tulossa kunniostus 2023.
Lehtikuusenmäen tie. Kuva Keijo Kallunki.

Tien levennysten lisäksi tehtävä ensiharvennus sijoittuu Mätäkivenmäelle Tuusulanväylän ja Vanhan Tuusulantien väliseen maastoon. Puusto on iältään noin 30–50-vuotiasta.

Ruotsinkylän tutkimusmetsässä tehdään säännöllisesti tutkimusmetsän hoitoon liittyviä hakkuu- ja metsänhoitotöitä, sekä kaikkia metsäntutkimukseen liittyviä maastotöitä. Teiden kunnostus palvelee työkäytön lisäksi myös alueen koulutus- ja virkistyskäyttöä.

Lisätietoja:

Metsähallitus, korjuuesimies Tomi Honkavaara p. 040 195 9777
Metsähallitus, tiimiesimies Ilkka Korhonen p. 0400 132 141

  • Tiedotteeseen lisätty 0,8 hehtaarin hoitohakkuu15.12.2022.