Julkaistu 17.12.2018

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään Metsähallituksessa

Osana vastuullisuusohjelmaa Metsähallituksessa käynnistyi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uusiminen. Työ valmistuu ensi kesään mennessä. Suunnitelmaa tekee henkilöstöstä koottu työryhmä.

Tavoitteena yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän poistaminen

Metsähallituksessa työskentelee noin 1200 eri alojen asiantuntijaa. Asiakkaiden, sidosryhmien ja kumppaneiden lukumäärä on mittava. Monet Metsähallituksen palvelut on suunnattu kansalaisille. Suunnitelman avulla Metsähallitus haluaa varmistaa, ettei toiminta ole syrjivää tai epätasa-arvoista.

Suunnitelman avulla arvioidaan nykytila eli se, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu Metsähallituksessa henkilöstön keskuudessa ja toiminnassa muutoin. Suunnitelmassa määritellään, miten Metsähallitus jatkossa tunnistaa, puuttuu ja ennaltaehkäisee syrjintää ja edistää yhdenvertaista kohtelua ja sukupuolten tasa-arvoa.

Suunnitelma on osa vastuullisuusohjelmaa ja tukee erityisesti vastuullisuuden kannalta olennaisia kohtia, kuten huolenpitoa henkilöstöstä, kumppanuuksien ja sidosryhmäyhteistyön edistämistä, ihmis- ja työoikeuksien kunnioittamista sekä saamelaisen kulttuurin harjoittamisen edellytyksien turvaamista.

Työtä tekee motivoitunut työryhmä

Suunnitelmaa on tekemässä Metsähallituksen johtoryhmän nimeämä työryhmä. Ohjausryhmänä toimii Metsähallituksen vastuullisuusryhmä.

Työryhmä on koottu huomioiden mahdollisimman kattava edustus eri alueilta, ikä- ja sukupuoliryhmistä. Työryhmää vetää Metsähallituksen vastuullisuusryhmän vetäjä, viestintäpäällikkö Tuulikki Halla ja vastuullisuusryhmän jäsen, työsuhdepäällikkö Riikka Tella.

Työryhmä suunnittelee nykytilan arviointimenetelmät ja työstää suunnitelman niiden pohjalta. Työssä hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita eri aloilta.

Metsähallituksen uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2019-2021 valmistuu alkukesästä 2019.

Lue lisää: www.metsa.fi/yhdenvertaisuus

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Tuulikki Halla, Metsähallitus, puh. 040 595 8943, tuulikki.halla(at)metsa.fi
Työsuhdepäällikkö Riikka Tella, Metsähallitus, puh. 040 747 6863, riikka.tella(at)metsa.fi