Julkaistu 14.5.2019

Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijat suunnittelivat uuden kaupunginosan Riihimäelle

Riihimäen varuskunta-alueen eteläosa muuttuu uudeksi kaupunginosaksi Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden suunnitelmissa. Opiskelijoiden, Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen yhteistyönä laaditut kehittämisvisiot julkaistiin maanantaina 13.5. Tampereella pidettävässä palkintojenjakotilaisuudessa.

Yhteensä lähes viidessätoista kilpailutyössä laadittiin vapautuvalle varuskunta-alueelle ja Metsähallituksen maalle tulevaisuuden skenaarioita, jotka täydentävät Riihimäen kaupunginvaltuuston 4.2.2019 hyväksymää asemanseudun ja keskustan visiota.

Varuskunta-alue ulottuu Riihimäen keskustan tuntumaan ja muodostaa keskeisen osan Riihimäen taajama-aluetta. Alueen jatkokehittämisestä vastaavat maanomistajien edustajat yhteistyössä Riihimäen kaupungin kanssa.

– Kilpailuehdotukset ovat erinomaisia vaihtoehtoja alueen uuden käytön pohdintaan, sanoo kaavoitusinsinööri Jani Viisanen Metsähallituksesta.

– Saimme opiskelijoilta hyviä näkemyksiä tyhjenevien rakennusten uuteen elämään, kertoo kiinteistökehityspäällikkö Elias Rainio Senaatti-kiinteistöistä.

Suunnittelun ohjauksessa kurssin vetäjät Ari Rahikainen ja Eric Rawlins ohjeistivat opiskelijoiden päämääräksi alueen mahdollisuuksien tunnistamisen yleiskaavassa määritellyn käyttötarkoituksen rinnalla. Opiskelijoiden lähtökohtina olivat alueen sijainti Riihimäen kaupunkirakenteessa, varuskunnan vanha rakennuskanta, luonto ja maasto sekä Riihimäen kaupungin liikenneyhteydet.

Vielä nimeämätön kaupunginosa ei ainoastaan jatka kaupungin nykyistä rakennetta, vaan luo perustaa ja kehystä Riihimäen kehittymiselle ja kasvulle. Vapautuva varuskunta-alue luo mahdollisuuksia uudenlaiselle työn, opiskelun ja asumisen kaupunginosalle. Aikaisemmin suljettuna ollut alue yhdistyy muihin kaupunginosiin täydentäen keskustan kehitysvisiota, riihimäkeläisten palvelutarjontaa, liike-elämää ja asumisen muotoja.

Kilpailutöiden perusteella on nähtävissä, että alueella on selkeä potentiaali keskeiseksi Riihimäen kaupunginosaksi ja jopa kehityksen moottoriksi. Vaikka kaupunginosia ei rakenneta nopeasti, maailma muuttuu koko ajan ympärillä ja kehityksen vauhti kiihtyy.

– Opiskelijoiden suunnittelutyöt ovat hyvä perusta ennakoinnille. Ne eivät ole vain teoriaa vaan voivat muodostaa fyysisen aluerakentamisen juuret, toteaa Riihimäen kaupungin kaavoitusarkkitehti Jari Jokivuo.

Kilpailu oli kaksiosainen ja ensimmäisen osan tarkoituksena oli analysoida alueen suhdetta Riihimäen kaupunkiin ja sitä ympäröivään alueeseen ja analyysin perusteella ideoida alueen uusia käyttötapoja, tulevaa uutta rakentamista ja liikenneverkon kehittämistä. Uuden rakennuskannan osalta ei suunnitelmille asetettu neliömetripohjaisia laajuustavoitteita.

Kilpailun toisessa osassa tarkasteltiin yksitäisiä rakennuksia tai rakennusryhmiä ja suunniteltiin niiden uusiokäyttöä ja käytön edellyttämiä muutoksia tilojen rakenteisiin ja varusteisiin sekä mahdollisen lisärakentamisen suhdetta vanhoihin rakennuksiin. Tarkastelussa edettiin osin rakennusdetaljitasolle.

Aluesuunnitelmien osalta kilpailussa jaettiin seuraavat palkinnot:

1. Palkinto: ”Särmä” – Lotta Häkkänen

2. Palkinto: ”Riksun Rinteillä” – Emilia Hakulinen

3. Palkinto: “Riihimäen uusi elävä kaupunginosa” – Juha Riihelä

1. Kunniamaininta ”Elävä puu” – Mikko Toivanen
2. Kunniamaininta ”Riihimäen robottikampus” – Nina Rinkinen

Rakennuskohtaisista korjaus- ja täydennysrakentamisen suunnitelmista palkittiin:

1. Palkinto: “Riihimäen uusi elävä kaupunginosa” – Juha Riihelä
2. Palkinto: ”Särmä” – Lotta Häkkänen
3. Palkinto: ”Elävä puu” – Mikko Toivanen

1. Kunniamaininta “SanLa – Suomen San Francisco” – Krista Vänni
2. Kunniamaininta ”Rustiikki” – Katri Kuntsi

sekä erikoismaininta: “Holvi” – Annika Tuominen

Kiitos kaikille osallistujille ja onnittelut palkituille!

Lisätietoja:
Asiantuntijaopettaja, arkkitehti Eric Rawlins, 041 525 5400, eric@liike.eu
Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö

Dosentti Satu Huuhka, 050 300 9263, satu.huuhka@tuni.fi
Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö

Anniina Korkeamäki, vt. kaavoituspäällikkö, 040 330 4826, anniina.korkeamaki@riihimaki.fi
Riiihimäen kaupunki

Elias Rainio, kiinteistökehityspäällikkö, 050 439 1337, elias.rainio@senaatti.fi
Senaatti-kiinteistöt

Jani Viisanen, kaavoitusinsinööri, 040 357 7209, jani.viisanen@metsa.fi
Metsähallitus Kiinteistökehitys