Julkaistu 8.8.2023

Tammelan Tervalamminsuon ennallistaminen päättää Liesjärven kansallispuiston arvokkaiden suoalueiden kunnostustyön

Tammelassa Tervalamminsuon alueella kevättalvella aloitettu ennallistamistyö saatetaan loppuun elokuussa 2023. Kyseessä on Tervalamminsuon viimeinen ennallistamaton, noin 13 hehtaarin osa-alue. Tämän työn myötä on ennallistettu kaikki Liesjärven kansallispuistoon kuuluvat ennallistamiskelpoiset suot, jotka oli aikoinaan ojitettu.

Ojitetun suon kasvillisuus on muuttunut sekä puuston kasvun voimistumisen myötä että pohjakerroksen osalta: kangasmetsäsammalet ovat vieneet kasvutilaa rahkasammalilta, kun suo kuivui.

Helmi-elinympäristöohjelman tunnus.

Kevättalvella suoalueelta harvennettiin ojituksen vaikutuksesta runsastunutta puustoa sekä avattiin ojalinjoja ojien täyttöä ja patoamista varten. Nyt ennallistamistyöt saatetaan loppuun täyttämällä ja patoamalla suolla olevat ojat. Työt tehdään osana ympäristöhallinnon HELMI-elinympäristöohjelmaa.

– Ennallistamisen tavoitteena on suon vedenpinnan nousu luontaiselle tasolle ja sen jälkeen suon kehittyminen kohti luontaisenkaltaista tilaa niin, että suolle tyypillinen kasvillisuus, kuten rahkasammalet, alkavat taas vallata tilaa ja suon soistumiskehitys jatkuu, kertoo luonnonsuojelun eritysasiantuntija Ari Lahtinen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Tervalamminsuo on valtakunnallisesti merkittävä karu keidassuo ja kansallispuiston suurin suokokonaisuus.

Lisätietoja:

Luonnonsuojelun eritysasiantuntija Ari Lahtinen, Metsähallitus, Luontopalvelut: ari.lahtinen@metsa.fi, puh.  040 3540522