Julkaistu 20.5.2019

Talkookausi WWF:n kanssa alkoi – entisen kalastajatilan perinneympäristöä kunnostettiin Loviisassa

WWF Suomi ja Metsähallitus 20.5.2019

Loviisan Hudön saaressa järjestettiin 17.–19.5. WWF:n ja Metsähallituksen Luontopalvelujen talkooleiri, jonka aikana kunnostettiin vanhan kalastajatilan pihapiiriä ja sen entisiä niittyjä ja peltoja laidunkäyttöön. Talkoolaisten työstä hyötyivät useat lajit. Luonnonhoitoleiri jatkoi WWF:n ja Metsähallituksen monivuotista yhteistyötä.

Hudön kalastajatilan entiset niitty- ja viljelyalueet lasketaan niin sanottuihin perinneympäristöihin, jotka ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä. Perinneympäristöillä tarkoitetaan perinteisten maanviljelys- ja karjankasvatusmenetelmien myötä aikoinaan syntyneitä avoimia ja puoliavoimia alueita.

Perinneympäristöissä elää erityisen monipuolinen lajisto kovakuoriaisia, perhosia, pistiäisiä ja muita hyönteisiä. Lisäksi monet kohteet ovat kasvilajistoltaan erittäin arvokkaita.

Loviisan Hudön entisen kalastajatilan umpeenkasvanutta peltoa raivattiin laitumeksi. Kuva: Päivi Leikas, Metsähallitus.

Vanhoista maatalousmenetelmistä luopumisen ja umpeenkasvun myötä perinneympäristöt ovat kuitenkin vähentyneet dramaattisesti. Hoidon puute pahentaa satojen uhanalaisten lajien ahdinkoa. Umpeenkasvu on uhkana Hudössä.

– Talkoolaiset raivasivat kunnostettavalta alueelta varjostavia kuusia, jotta muu lajisto sai kaipaamaansa valoa ja lämpöä. Talkoiden jälkeen lampaat jatkavat hoitotyötä pitäen laiduntamalla alueen heinät ja ruohot matalakasvuisina, Metsähallituksen Luontopalvelujen suunnittelija Päivi Leikas kertoo.

– Umpeen kasvaneen hakamaan alkuraivaus on työlästä, mutta suurella porukalla ja hyvällä talkoohengellä saatiin valtavasti aikaiseksi viikonlopun aikana. Vapaaehtoisten työpanos on korvaamattoman arvokasta, WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki sanoo.

Hudön saarella ahkeroi 20 talkoolaista. Perinneympäristöjen hoidon lisäksi vapaaehtoiset siivosivat rantoja roskista ja poistivat kurtturuusua, joka on hankala ja haitallinen vieraslaji.

Vapaaehtoiset raivaavat vanhaa perinneympäristöä WWF:n ja Metsähallituksen talkooleirillä Loviisan Hudössä. Kuva: Päivi Leikas.

Hudö on metsäinen ja kivinen saari, joka liitettiin vuonna 2018 Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon. Saaren monipuolisessa luonnossa näkyy vielä monin paikoin entinen kulttuurivaikutus.

Pihapiirin luonnonhoitotyöt ja lammaslaidunnus aloitettiin vuonna 2018. Lampaiden tehtävänä on hoitaa etenkin merenrantaniittyjä, joita uhkaa ruovikoituminen. Laidunnuksen avulla rantaniittyjen kasvillisuus pysyy matalampana kuin ilman laidunnusta, mikä hyödyttää esimerkiksi monia lintulajeja sekä perinneympäristöjen kasveja ja hyönteisiä. Saaressa voi liikkua laidunalueella, mutta lampaita ei saa syöttää eikä häiritä.

Kesällä 2019 WWF järjestää yhteensä seitsemän talkooleiriä luontoarvoiltaan merkittävissä paikoissa. Leirit ovat osa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton vetämää Terve askel luontoon -hanketta, jossa WWF on kumppanina.

Kaikki talkoot järjestetään yhteistyössä alueiden hoidosta vastaavan Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa.

Lisätietoja:

WWF, suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki, puh. 050 524 3206
Metsähallitus, suunnittelija Päivi Leikas, 0206 39 4682

Kuvat: Päivi Leikas.