Julkaistu 19.9.2022

Suomesta on löytynyt useita uusia kärpäslajeja – hyönteiskartoitus osoittaa, kuinka vähän yhä tiedämme luonnon monimuotoisuudesta

Metsähallituksen hyönteiskartoituksissa on löydetty ainakin kolme tieteelle uutta kärpäslajia. Lisäksi on havaittu ainakin 15 kärpäslajia, joita ei ole aiemmin tavattu Suomessa. Suomelle ja tieteelle uusia lajeja on löytynyt Lieksasta, Ilomantsista, Kuhmosta ja Hämeenlinnan Evolta.

– Uudet lajit ovat osoitus siitä, että jopa Suomen vanhat metsät kätkevät yhä sisäänsä täysin tuntematonta lajistoa, vaikka Suomen lajisto onkin maailman parhaiten tunnettujen joukossa, kertoo suojelubiologi Sampsa Malmberg Metsähallituksen Luontopalveluista.

Lajeja on löytynyt etenkin suuresta ryhäkärpästen heimosta. Löydöt on tehty vuosina 2018 ja 2021 Beetles LIFE -hankkeessa kerätyistä näytteistä, joiden määritystyö saatiin päätökseen tänä vuonna. Uudet lajit jäivät pyydyksiin Lieksan Ruunaalla, Ilomantsin Pönttövaarassa, Kuhmon Ulvinsalossa ja Hämeenlinnan Evolla. Osa niistä on voinut elää Suomessa jo iät ja ajat ilman, että niiden olemassaolosta on tiedetty, osa saattaa olla levinnyt Suomeen hiljattain. Varmaa tietoa asiasta ei ole.

Aivan uusien löytöjen lisäksi pyydyksistä on tavattu myös kymmeniä sellaisia hyönteisiä, joista aiemmin oli tiedossa vain 1–5 havaintoa Suomessa. Näin on saatu lisää tietoa lajien levinneisyydestä ja esiintymisestä maassamme.

Beetles LIFE -hankkeessa tehtävien hyönteiskartoitusten tarkoituksena on kerätä tietoa erityisesti vanhojen metsien ja metsäpaloalueiden lajistosta. Tiedon karttuminen edistää esimerkiksi lajien uhanalaisuuden arviointia. Monien hyönteisten uhanalaisuutta ei voida arvioida, koska niistä on liian vähän tietoa. Suomessa tiedetään olevan yli 26 000 hyönteislajia, mutta vuonna 2019 julkaistussa uhanalaisuusarvioinnissa oli arvioitu vain noin 13 500 hyönteislajin tilanne. Arvioiduista hyönteislajeista uhanalaisia on noin 10 prosenttia.

Hyönteiskartoituksilla seurataan ennallistamispolttojen vaikutuksia

Kahden lähekkäisen puunrungon välissä suppilomainen pyydys ja sen alla purkki, jota ihminen pitelee, taustalla poltettua mäntymetsää.
Metsähallituksen suunnittelija, hyönteiskartoittaja Eerikki Rundgren asentamassa pyydystä ennallistamispolttokohteella Urho Kekkosen kansallispuistossa 2021. Kuva: Eerikki Rundgren.

Beetles LIFE on yksi Metsähallituksen Luontopalvelujen hankkeista, joilla torjutaan luontokatoa. Hyönteisillä on keskeinen ja korvaamaton rooli ekosysteemien toiminnassa. EU-rahoitteisessa hankkeessa edistetään luonnon monimuotoisuutta mm. ennallistamalla soita, lisäämällä hyönteisille tärkeitä lahopuuta ja haapaa sekä kulottamalla metsää. Näin luodaan elinympäristöjä erityisesti metsäpaloalueista ja lahopuusta riippuvaisille lajeille. Kohdelajeina on kahdeksan harvinaista hyönteistä, mutta samalla suojellaan jopa tuhansia muita metsälajeja. Hyönteiskartoituksia käytetään ennallistamistoimien suunnittelussa ja niiden vaikutusten arvioinnissa.

Yllättäviä lajilöytöjä voi tulla ilmi vielä lisää hankkeen aikana, sillä hyönteisten pyynti on jatkunut myös päättyneenä kesänä. Kohteet ovat vanhoja metsiä sekä alueita, joilla on tehty ennallistamispolttoja. Pyydyksiä on ollut kesän 2022 aikana Patvinsuon kansallispuistossa Lieksassa, Oulangalla Kuusamossa, Pahamaailmassa Suomussalmella, Elimyssalossa Kuhmossa sekä Koitajoella Ilomantsissa. Lisäksi osa kesän 2021 hyönteisnäytteistä on yhä tutkittavina. Sen jälkeen, kun hyönteiset on kerätty maastosta, lajien tunnistaminen vie tutkijoilta viikkoja. Aiemmin tuntemattomien lajien määrittämiseen on saatu asiantuntija-apua myös ulkomailta. Kärpäslöytöjä ovat määrittäneet suomalainen kärpäsasiantuntija Kaj Winqvist ja tanskalainen asiantuntija Esben Bøggild. 

Lisätietoja:

Hyönteiskartoitukset:

Suojelubiologi Sampsa Malmberg, Metsähallitus, Luontopalvelut, sampsa.malmberg@metsa.fi, p. 040 5839648 (Tavoitettavissa 19.9. klo 12.30 alkaen)

Uusien kärpäslajien määrittäminen:

Kärpäsasiantuntija, FK, Kaj Winqvist, zeitkajw@gmail.com, p. 050 3015422

Beetles LIFE -hanke

Lisätietoja kohdealueista (Luontoon.fi):

Ruunaan retkeilyalue, Lieksa

Evon retkeilyalue, Hämeenlinna

Koitajoen luonnonsuojelualue, Ilomantsi

Pönttövaara-Pahkavaaran luonnonsuojelualue, Ilomantsi ja Lieksa

Patvinsuon kansallispuisto, Lieksa ja Ilomantsi

Oulangan kansallispuisto, Kuusamo ja Salla

Elimyssalon luonnonsuojelualue, Kuhmo

Pahamaailman luonnonsuojelualue, Suomussalmi