Julkaistu 30.9.2019

Suomen uudet sairaalat uskovat luontosisältöihin

Tieto luonnon terveysvaikutuksista lisääntyy koko ajan. Myös uusissa sairaalahankkeissa on tartuttu entistä hanakammin luontoteemaan. Esimerkiksi Kainuun ja Keski-Suomen uudet keskussairaalat profiloituvat luontosisällöillä: luontoaiheinen taideohjelma ja kumppanuus Metsähallituksen kanssa värittävät sairaaloiden sisustuksen.

Kainuussa luontoviesti annetaan myös konkreettisesti mukaan, kun kaikki vuoden 2020 vauvat saavat sairaalasta luontolahjan.

Lasten lahjakuksa ja Kainuun keskussairaalan ylilääkäri Ritva Keravuo. Kuva Marko Lipponen, Kainuun sote.

Kainuun uutta keskussairaalaa rakennetaan puusta ja sairaalan taideohjelma ”Sydän metsässä” sisustaa tiloja muun muassa luontoaiheisella taiteella. Yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen kanssa odotustiloihin on toteutettu myös erilaisia karttanäkymiä, joissa tuodaan esille alueen retki- ja eräilykohteita. Luontosisältöjen toivotaan lisäävän hyvinvointia sairaalan seinien sisällä ja vahvistavan asiakkaiden luontosuhdetta myös sairaalan ulkopuolella.

Kaikki Kainuun keskussairaalassa syntyvät vauvat saavat ensi vuonna sairaalalta lahjan. Kainuun soten ja Metsähallituksen yhteiskampanjassa lahjoitetaan vuoden 2020 vauvoille ensikuksa ja kutsukortti luontoon.

– Kuksa vie ajatukset perheen yhteisiin luontohetkiin. Toivommekin, että perheet löytäisivät luonnon virkistyksen ja hyvinvoinnin lähteenä. Varhaisvuosien luontokokemukset luovat hyvän pohjan terveydelle ja kannustavat luontoliikuntaan läpi koko elämän, toteaa ylilääkäri Ritva Keravuo Kainuun keskussairaalasta.

Kainuun keskussairaalan synnytysosaston väki sekä Kainuun neuvola- ja kouluterveydenhoitajat perehtyvät luontoteemaan Metsähallituksen Luontopalvelujen järjestämässä koulutuspäivässä 1. lokakuuta, kun alan huippuasiantuntijat luennoivat Kajaanissa luonnon terveysvaikutuksista.

Metsähallitus vie terveysviestiä kumppaneiden kanssa

Myös Keski-Suomessa on rakennettu vastaavaa yhteistyötä sairaanhoitopiirin ja Metsähallituksen kesken. Keski-Suomen tulevan keskussairaalan sisustusteemat on haettu viiden paikallisen kansallispuiston erityispiirteistä. Keski-Suomessa tähdätään Kainuun tavoin edelläkävijyyteen luontokokemusten hyödyntämisessä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Metsähallitus on ottanut viime vuosina entistä merkittävämmän roolin luonnon terveysvaikutusten viestinviejänä. Metsähallituksen Luontopalveluilla ja Eräpalveluilla on vuoteen 2025 ulottuva terveyden edistämisen ohjelma, jonka tavoitteena on yhteistyössä kumppaneiden kanssa innostaa ihmiset liikkumaan ja oleilemaan luonnossa useammin ja pidempään.

– Ymmärrys monimuotoisen luonnon terveysvaikutuksista on vahvistunut, ja Suomi on siihen liittyvässä viestinnässä ja palvelujen tuottamisessa yksi maailman kärkimaista. Metsähallituksen ja sote-sektorin yhteistyö on hieno esimerkki tästä, kommentoi Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Timo Tanninen.

Lisätiedot:
Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sote, maire.ahopelto(at)kainuu.fi, p. 044 7773033
Ylilääkäri Ritva Keravuo, Kainuun sote, ritva.keravuo(at)kainuu.fi, p. 044 797 0010
Projektipäällikkö Terho Pekkala, Kainuun uusi sairaala -hanke, terho.pekkala(at)kainuu.fi, p. 044 7970 269
Erikoissuunnittelija Matti Tapaninen, Metsähallituksen Luontopalvelut, matti.tapaninen(at)metsa.fi, 040 727 0453