Julkaistu 6.7.2018

Suomen ja Norjan raja Haltilla matalammaksi

Suomen ja Norjan raja on avoin retkeilijöiden ylitettäväksi, mutta siitä huolimatta se muodostaa näkymättömän esteen viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyölle. Luonto ei kuitenkaan tunne rajoja, ja maiden välistä estettä lähdetään vähintään mataloittamaan Norjan ja Suomen yhteistyöllä ja EU:n rahoituksella.

Meikojärven rannalla on yöpymiskämppiä matkaillijoille. Kuva: Seija Olkkonen, Metsähallitus.Halti-hankkeessa luodaan rajat ylittävä yhteistyöalue, jonka muodostavat Käsivarren erämaa-alue Suomessa sekä Reisan kansallispuisto ja Raisduottarhaldin maisemansuojelualue Norjassa. Niiden hoitajien välille muodostetaan Euroopan luonnonsuojelualueiden liiton eli Europarcin Transboundary Park –mallin mukainen pysyvä yhteistyöelin. Yhteistyöhön ovat tervetulleita myös muut luonnonsuojelualueilla toimivat viranomaisista paikallisiin ja poronhoitajista matkailuyrittäjiin. Yhteistyöalueelle haetaan Europarcin sertifikaattia, mutta muutoksia luonnonsuojelualueiden asemaan tai säädöksiin ei tehdä.

Halti-hankkeessa halutaan luoda varmistaa alueen kestävän käytön edellytykset aiempaa tiiviimmällä yhteistyöllä. Hankkeessa parannetaan rajat ylittävien reittien ja matkailijoiden opastusta Haltin ja Kilpisjärven luontokeskuksissa ja verkkopalveluissa. Reittien ja rakenteiden yhtenäistämisestä laaditaan suunnitelma voimassa olevien hoito- ja käyttösuunnitelmien puitteissa. Uusia reittejä tai rakenteita alueelle ei tule.
Hankkeessa hyödynnetään alueiden käyttäjien kokemuksia, joita kerätään kesän aikana paikkatietokyselyllä. Nettipohjaisen karttakyselyn osoite on https://query.eharava.fi/2298 ja se liittyy Luonnonvarakeskuksen vetämään BuSK-hankkeeseen.

Vastaavanlaista rajat ylittävää yhteistyöstä on tehty hyvällä menestyksellä Suomen, Norjan ja Venäjän kesken Inari–Pasvik -alueella sekä Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen välillä Suomen ja Venäjän rajalla. Jatkossa yhteistyöhön kutsutaan myös Ruotsin luonnonsuojelualueiden hoitajat.

Halti-hanketta vetää Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut ja Suomesta mukana on myös Luonnonvarakeskus. Norjalaisia kumppaneita ovat Reisan kansallispuiston ja Raisduottarhaldin maisemansuojelualueen hallitus, Haltin luontokeskus, Kaivuonon kunta ja Tromssan yliopisto.

HALTI – Rajat ylittävän yhteistyöalueen muodostaminen -hankkeen toteutusaika on 1.3.2018–31.5.2020. Rahoitus Suomen osalta on 417 557 € ja Norjan 543 669 €.

Lisätietoja
Pertti Itkonen, projektipäällikkö, Metsähallitus, puh +358 400 193647, sähköposti pertti.itkonen(at)metsa.fi

Kuvassa kämppiä Meekojärven rannalla Käsivarren erämaa-alueella. Alueella on sekä autio- että varaustupa ja tupa matkailuyrittäjien asiakaskäyttöön. Kuva: Seija Olkkonen.