Julkaistu 7.4.2020

Suomalaisen meritiedon uusi portaali avoinna kaikille

Suomalaiseen meritietoon pääsee nyt käsiksi yhdestä verkko-osoitteesta. Itämeri.fi-sivuston alle on koottu useiden suomalaisten laitosten tuottama tieto palvelemaan kaikkia merestä kiinnostuneita.

Entä jos olisi yksi paikka, josta voisi kurkata pinnan alle ja päästä käsiksi kaikkeen suomalaiseen meritietoon? Näin miettivät meritietoa tuottavat suomalaiset laitokset muutama vuosi sitten.

Huhtikuun alussa avattu Itämeri.fi-sivusto on kolmen vuoden suururakan tulos. Eri laitokset ovat keränneet vuosikymmenien aikana valtavasti tietoa ja aineistoja Itämerestä, mutta vain osa siitä on ollut julkisesti saatavilla. Uutta palvelua varten meritietoa tuottavat suomalaiset laitokset yhdistivät voimansa, ja nyt se on lopultakin kaikkien merestä kiinnostuneiden saatavilla.

– Palvelu on kansainvälisestikin merkittävä kokonaisuus, iloitsee merikeskuksen johtaja Paula Kankaanpää Suomen ympäristökeskuksesta.

Itämeri.fi-sivuston meritiedon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Palvelun rakentamista on rahoittanut Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, ja työtä on koordinoinut Suomen ympäristökeskus. Palvelu on aluksi käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi, myöhemmin myös englanniksi.

Rakkohauru ja punalevää, Saaristomeri.Kuva: Julia Nystöm, Metsähaliltus.

Rakkohauru ja punalevää, Saaristomeri. Kuva sisältyy Itämeri-portaalin kuvapankkiin, kuva Julia Nystöm, Metsähaliitus.

Palvelussa panostettu visuaalisuuteen ja käytettävyyteen

– Haluamme sivustolla tuoda Itämeren monet puolet laajempaan tietoisuuteen. Aiemmin tietoja oli vaikea löytää ja saada käyttöön. Lisäksi erilaiset aineistomuodot vaikeuttivat tiedon käyttöä, ja vanhat käyttöliittymät ja nettisivut koettiin vaikeiksi ja aikansa eläneiksi. Uudessa sivustossa olemme panostaneet merellisen tutkimusdatan visualisointiin ja parempaan käytettävyyteen, projektikoordinaattori Hanna Piepponen SYKEstä kertoo.

Itämeri.fi-palvelun eri osioissa voi tutustua muun muassa Itämeren luontoon ja sen muutoksiin, merentutkimuksen eri osa-alueisiin ja tutkijoiden työhön sekä Itämeren yhteiskunnallisiin kytköksiin. Palvelu on tarkoitettu kaikille merestä kiinnostuneille, ja se tarjoaa tietoa myös meriasioiden parissa toimiville eri ammattiryhmille, kuten opettajille, merialuesuunnittelun ammattilaisille ja toimittajille.

Metsähallituksen Luontopalvelut on tuonut palveluun erityisesti tietämystään meriluonnosta sekä virkistäytymismahdollisuuksista merellä. Yleisöä voi erityisesti kiinnostaa esimerkiksi palvelun Itämeri kuvina -osio, jossa päästään kurkistamaan niin veden alle kuin päällekin, kertoo erikoissuunnittelija Lasse Kurvinen Metsähallituksesta.

Portaalin yhtenä osana on kehitetty datapalvelut Meriaineistot.fi ja Merihavainnot.fi, joiden kautta suurin osa eri laitoksista tuotetuista merellisistä paikkatieto- ja tutkimusaineistoista on avoimesti käytettävissä.

Uusien palveluiden avulla dataa pystyy hakemaan ja lataamaan eri laitosten tietokannoista ja katselemaan kartalla. Esimerkiksi Itämeren seurannoissa kertyvä data on nyt ladattavissa ja merialuesuunnittelun ammattilaisille on kehitetty oma työkalu. Itämeri.fi on myös portti suomalaisten tutkimuslaitosten omiin palveluihin ja kansainvälisiin meriaineistojen latauspalveluihin.

Tietoa ja materiaaleja myös opiskelun ja ympäristökasvatuksen tueksi

Opi ja tutki -kokonaisuus tarjoaa tietoa ja materiaaleja merellisen ympäristökasvatuksen tueksi. Kokonaisuuteen kuuluu tietosivusto, jossa oppilaat voivat tutustua itsenäisesti erilaisiin teemoihin. Tarjolla on myös runsaasti opetusmateriaaleja, joita ovat tutkimuslaitosten lisäksi tuottaneet muun muassa ympäristöjärjestöt WWF Suomi ja Luontoliitto sekä mediayhtiöt Yle ja MTV.

Palvelun Itämeri nyt -osio tarjoaa mereltä reaaliaikaista tietoa muun muassa meriveden korkeudesta, sinilevätilanteesta ja laivaliikenteestä.

Yksi osa palvelua on alkuvuodesta 2019 julkaistu merellä liikkujan kartta Meriopas.fi. Mobiilikäyttöön optimoitu ja reaaliaikaista meritietoa tarjoava Meriopas.fi on kehitetty suuren yleisön käyttöön, esimerkiksi veneilijöille ja retkeilijöille. Meriopas kertoo esimerkiksi Itämerestä löydettyjen hylkyjen sijainnit. Meriopas.fi on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoa