Julkaistu 3.4.2020

Suojelualueen raja ylittyi hakkuutyömaalla Punkaharjulla – tiedonkulkua ja toimintoja kehitetään

Metsähallituksen hakkuutyömaalla tapahtui valitettava virhe maaliskuun alussa Punkaharjun Laukansaaressa, kun metsäkone kaatoi puita luonnonsuojelualueen puolella.

Inhimillisten erehdysten seurauksena metsäkone ylitti suojelualueen rajan kahdesta eri kohdasta. Suojelualueen puolella kaadettiin noin 50 kappaletta järeitä runkoja, pääasiassa koivuja.

”Metsähallituksen omien ympäristöohjeiden mukaan suojelualueeseen rajoittuvassa metsänkäsittelyssä on toimittava erityisen varovaisesti. Vahinko tapahtui ilmeisesti useiden sattumusten seurauksena”, aluejohtaja Pasi Korteniemi kertoo.

”Kehitämme sähköisten metsäkonekarttojen hälytystoimintoja tämän kaltaisten tapausten estämiseksi vastaisuudessa. Parannamme myös suunnittelun ja toteutuksen välistä tiedonkulkua”, hankintapäällikkö Sami Hakala toteaa.

Vahingosta on ilmoitettu Metsähallituksen Luontopalveluille ja ELY-keskukselle. Tapahtunut käydään läpi Luontopalveluiden asiantuntijoiden kanssa maastokatselmuksessa pääsiäisen jälkeen.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Pasi Korteniemi, p. 040 571 6420
Metsähallitus Metsätalous Oy, hankintapäällikkö Sami Hakala, p. 040 154 4076