Julkaistu 17.4.2018

Soveltavan luontoliikunnan infotilaisuudet alkavat Jyväskylästä: luontoelämykset kaikkien ulottuville

Luontoliikunnassa liikunta yhdistyy ympäröivän luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin. Luonto houkuttelee meidät liikkeelle, elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä sekä edistää muun muassa sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Metsähallitus toteuttaa yhteistyössä Soveltava Liikunta SoveLi ry:n ja kumppaniverkoston kanssa Polku luontoon -kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa luontoelämykset entistä paremmin kaikkien ulottuville, huomioiden erityisesti pitkäaikaissairaat ja vammaiset luonnossa liikkujat.

Valtakunnallisen kehittämistyön ensimmäinen Polku luontoon -päivä järjestetään Jyväskylässä 19.4.2018.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Kohderyhmänä ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä liikunnan ammattilaiset ja asiantuntijat, luontoliikuntapaikkojen ylläpitäjät ja palveluiden tuottajat sekä muut luontoliikunnasta kiinnostuneet toimijat.

Jyväskylän tilaisuudessa kuullaan aamupäivällä mielenkiintoisia asiantuntija-alustuksia, jotka johdattelevat osallistujat iltapäivän palvelumuotoiluun. Tavoitteena on kuvata konkreettisesti erilaisten liikkujien polkuja luontoon soveltavan liikunnan näkökulmista ja toisaalta miettiä, miten voisimme edistää luontoliikuntaa entistä tiiviimmin yhdessä. Moniammatillisen yhteistyön lisäämiselle on selkeä tarve.

– Luonto on monelle hyvin tärkeä ympäristö liikkumiseen, mutta myös rauhoittumiseen ja elpymiseen. Useimmat valitsevat liikuntapaikakseen joko aidon tai rakennetun luonnonympäristön. Laajemman yhteistyön myötä voisimme huolehtia entistä paremmin siitä, että jokaiselle olisi mahdollista löytää sopiva paikka ja tapa nauttia ympäröivästä luonnosta hyvinvointivaikutuksineen nyt ja tulevaisuudessa, toteaa Riikka Mansikkaviita Metsähallituksen Luontopalveluista.

– Polku luontoon -kehittämistyössä ei ole yhtä osaajaa, vaan eri toimijoiden tiedot, taidot, toiminta ja liikkumisympäristöt halutaan yhdistää entistä paremmin, toisiltamme jatkuvasti oppien, jatkaa Mansikkaviita.

Pääyhteistyökumppani Soveltava Liikunta SoveLi ry on vuodesta 2015 alkaen toiminut soveltavan luontoliikunnan valtakunnallisena kehittäjänä ja asiantuntijana. Tavoitteena on mahdollistaa luontoliikuntaa pitkäaikaissairaille ja vammaisille ihmisille laajan yhteistyön, kumppanuuksien ja koulutustoiminnan avulla.

– Soveltava liikunta tarkoittaa liikkeen tai liikunnan soveltamista yksilölle sopivaksi. Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista. SoveLilla on 20 jäsenjärjestöä, joilla on erityisosaamista spesifiin sairaus- tai vammaryhmän liikuntaan. Soveltavalla liikunnalla on keskeinen merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, ylläpitämisessä ja liikkeen lisäämisessä näillä kohderyhmillä, kertoo soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Mäkinen SoveLista.

Polku luontoon -hanke saa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista kehittämisavustuksista.

Tilaisuus järjestetään Jyväskylässä Ravintola Vesilinnassa 19.4. klo 9.30–16.00. Lisätietoja ja ohjelma www.metsa.fi/polkuluontoon/tilaisuudet.

Lisätietoa:

Metsähallitus, Luontopalvelut, projektipäällikkö Riikka Mansikkaviita:
riikka.mansikkaviita(at)metsa.fi, puh. +358 40 359 4324

Soveltava Liikunta SoveLi ry, soveltavan liikunnan asiantuntija Virpi Mäkinen:
virpi.makinen(at)soveli.fi, puh. +358 40 551 4468