Julkaistu 15.9.2021

Sompiojärventiellä tienrakennustöitä – vaikuttavat Pyhä-Nattasen kävijöihin

Sompiojärventiellä aloitetaan tien perusparannustyöt torstaina 16. syyskuuta. Tien parannustyöt koskevat tieosuutta välillä Nalijoki-Rovaselkä. Rumpujen vaihtotyön vuoksi tie tulee olemaan ajoittain poikki liikenteeltä kello 6–20 välisenä aikana. Sulku kestää kerrallaan noin puolesta tunnista tuntiin. Työt kestävät arviolta syyskuun loppuun. 

Perusparannustyöt suoritetaan kolmessa vaiheessa, joista nyt käynnistyvä ensimmäinen vaihe on kaivinkoneella tehtävä tien rungon korjaus. Tien kunnostustyöt luonnonpuiston alueella tehdään noudattaen äärimmäistä varovaisuutta ja ympäröivää luontoa säästäen.

Tienrakennustyöt vaikuttavat Pyhä-Nattasen retkeilyreittien käyttäjiin sekä mahdollisesti metsästäjiin pienriista-alueella Lokka-Porttipahta 3615 ja hirvenmetsästysalueella 8135 Koitelainen. Pyhä-Nattasen reitin alku- ja loppupäät kuuluvat korjattavalle tieosuudelle. Lisäksi Ruijanpolun lähtö- ja paluupiste sekä Sompiojärven kohteet sijaitsevat korjattavalla tieosuudella.

Ensimmäisen vaiheen aikana tiellä tulee liikkumaan kaivinkoneen lisäksi myös muuta raskasta tienrakennuskalustoa, jonka vuoksi liikkujilta vaaditaan ajonopeuksien hiljentämistä ja erityistä varovaisuutta. Tie tulee olemaan ajoittain poikki liikenteeltä, mikä tulee ottaa huomioon reittiä ja päivän aikataulua suunnitellessa.

Tietä kunnostetaan ensi kesään saakka

Tielle vaihdetaan rikkinäiset rumpuputket (pois lukien Kotaojan ja Hietaojan suuret rummut) ja tien kohtaamispaikat kunnostetaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Ensimmäisen vaiheen arvioitu kesto on 30. syyskuuta asti.

Tien kunnostustyöt jatkuvat talvella, kun Kotaojan ja Hietaojan uomien virtaamat ovat pienimmillään. Ajoituksella pyritään vähentämään rumpujen vaihtotyössä irtoavan maa-aineksen kulkeutumista alapuoliseen vesistöön. Suurten rumpuputkien vaihdon myötä luonnonvesistä poistuvat vanhojen rumpurakenteiden muodostamat kalojen vaellus- ja nousuesteet.

Kolmannessa vaiheessa ensi kesänä tieosuudelle ajetaan sorastuskerros parantamaan tien käytettävyyttä ja tien hoitotöitä.

Lisätietoa tienrakennustöistä antaa Metsähallituksen tienrakennusesimies Jukka Ylisirniö, p. 040 480 4265, jukka.ylisirnio@metsa.fi.

Lisätietoa alueen retkeilypalveluista ja -reiteistä antaa Urho Kekkosen kansallispuiston palvelupiste Kiehinen, p. 0206 39 7200.

Sompiojärventien tienrakennustyöt kartalla.