Julkaistu 23.3.2022

Sompiojärventiellä tienrakennustöitä – vaikuttavat Pyhä-Nattasen kävijöihin viikolla 13

Sompiojärven tiellä aloitetaan kahden suuren rumpuputkien vaihtotyöt viikolla 13. Vaihtotyö suoritetaan Kotaojan ja Hietaojan väliselle kohdalle, jonka vuoksi tie on suljettu ajoittain rummun vaihdon ajan. Työtä pyritään tekemään päivisin klo 6:00-20:00 välisenä aikana. Tien kunnostustyöt luonnonpuiston alueella tehdään noudattaen äärimmäistä varovaisuutta ja ympäröivää luontoa säästäen.

Rumpuputkien vaihtotyöt kestää maksimissaan 4 päivää, työskentely on tarkoitus aloittaa maanantaina 28.3. Kopsusjoella olevan väliaikaisen sillan purkutyöt voivat vaikuttaa suunniteltuun rumpuputkien vaihtotyön aikatauluun. Rakennustöistä asetetaan tiedotteet autoilijoille tien alkupäähän sekä puiston rajalle.

Rumpuputkien vaihtotyö on vesi- ja ympäristötaloudellisesti paras ajoittaa ajankohtaan, jolloin vesien virtaama on mahdollisimman pieni, jotta alapuolisen vesistön kuormitus minimoidaan. Rumpujen vaihtotyö voi aiheuttaa alapuolisen puroveden hetkellistä samentumista. Suurten rumpuputkien vaihdon myötä luonnonvesistä poistuvat vanhojen rumpurakenteiden muodostamat vaellus- ja nousuesteet.

Sompiojärventien parannustyöt (Metsähallituksen alueella) tulee jatkumaan vielä tien pinnan sorastuksella myöhemmin.

Lisätietoa tienrakennustöistä antaa Metsähallituksen tienrakennusesimies Jukka Ylisirniö, p. 0404804265, jukka.ylisirnio@metsa.fi.

Lisätietoa alueen retkeilypalveluista ja -reiteistä antaa Urho Kekkosen kansallispuiston palvelupiste Kiehinen, p. 0206 39 7200.

Karttakuva Sompiojärven tiestä. Kuvaan merkattu peruskorjauksen alkamispaikka ja päättymispaikka.