Julkaistu 6.5.2021

Solbölen tutkimusmetsässä Raaseporissa tehdään hoitohakkuita toukokuussa

Metsähallitus toteuttaa Solbölessä hoitohakkuita Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatiman tutkimusmetsäsuunnitelman mukaisesti. Hakkuiden tavoitteena on luoda tutkimusmetsään määrältään ja rakenteeltaan vaihtelevaa puustoa tutkimustarpeita varten.

− Rakenteeltaan mahdollisimman vaihtelevat metsät ovat varautumista tulevaisuuden tutkimustarpeisiin. Esimerkiksi ilmaston- ja ympäristönmuutos voivat luoda tarpeita, joita ei vielä tässä vaiheessa pystytä ennakoimaan, kertoo Senior advisor Taneli Kolström Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Tutkimusmetsiä hoidetaan tutkimuksen ehdoilla. Luonnon monimuotoisuus, kuten uhanalaiset lajit otetaan huomioon hoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
Metsähallituksen lajiasiantuntija on tarkastanut Solbölen hakkuukohteet, sillä alueelta on löydetty uhanalaisen lahokaviosammaleen esiintymiä.

− Teimme Luken ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa maastokatselmuksen käsittelykohteille. ELY:n lausunnon mukaan toimenpiteet voidaan suorittaa metsänkäyttöilmoituksen mukaisesti, kertoo aluejohtaja Pasi Korteniemi Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Nyt tehtävät tutkimuskäyttöä edistävät hakkuut jakautuvat seuraavasti: ylispuiden poistoa 5,5 hehtaaria (ha), avohakkuuta 0,6 ha, ensiharvennusta 7 ha, harvennusta 2 ha, sekä pienialainen myrskytuhokorjuu noin 1,5 ha. Harvennuskohteella sijaitsee muun muassa douglaskuusen koeala.

Korteniemen mukaan Solbölen hakkuissa huomioidaan luonnon monimuotoisuus sekä laji- ja elinympäristöt. Tämän vuoksi muun muassa kuolleet puut ja maapuut pyritään jättämään koskemattomiksi ja niiden vahingoittamista vältetään.

Lisätietoja:
Tutkimusmetsien hoidon tavoitteet ja alueen tutkimuskäyttö:

Luonnonvarakeskus Senior advisor Taneli Kolström, taneli.kolstrom@luke.fi, +358 295 325 011
Hakkuiden toteutus:
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Pasi Korteniemi, pasi.korteniemi@metsa.fi, +358 40 5716 420

Tutkimusmetsien kokeista vapaat alueet:
https://www.luke.fi/tutkimus/tutkimusmetsat-ovat-tutkimuksen-luonnonlaboratorio/tutkimusmetsien-kokeista-vapaat-alueet/
Tutkimusmetsät – kysymyksiä ja vastauksia:
https://www.luke.fi/tutkimus/tutkimusmetsat-ovat-tutkimuksen-luonnonlaboratorio/tutkimusmetsat-kysymyksia-ja-vastauksia/