Julkaistu 24.8.2021

Soidensuojelu yhdisti Metsähallituksen, Luonnonsuojeluliiton ja Lumenen

Monimuotoisuuden lisäämiseen haetaan ratkaisuja yli organisaatiorajojen: Metsähallitus, Suomen luonnonsuojeluliitto ja kosmetiikkayritys Lumene yhdistävät voimansa Kymenlaaksossa sijaitsevan suoalueen, Savansuon, ennallistamiseksi.

Monimuotoisuuden köyhtyminen on uhka Suomen luonnolle. Laajamittaiset ilmastotoimet ja uusi biodiversiteettistrategia antavat selkeät suuntaviivat tulevaisuuden toiminnalle koko EU:n alueella. Huoli luonnon tilasta näkyy tavoitteenasettelussa ja synnyttää uusia yhteistyöaloitteita.

Eräs tällainen aloite on Metsähallituksen, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Lumenen yhteistyö Miehikkälässä sijaitsevan Savansuon ennallistamiseksi. Savansuon ennallistaminen on osa Luonnonsuojeluliiton hanketta, jota rahoittavat EU, Suomi ja Venäjä. Hankkeessa pyritään palauttamaan luonnontilaan rantoja ja vesistöjä Laatokalta Saimaalle. Metsähallituksella soiden ennallistaminen kuuluu sen vastuullisuustyöhön ja ilmasto-ohjelmaan. Ennallistettava alue on Metsähallituksen hallinnoima. Luonnonsuojeluliiton pitkäaikainen kumppani Lumene lähti mukaan osana vastuullisuustyötään.

”Käytämme tuotteissamme pohjoisen luonnon kasveista kehitettyjä raaka-aineita, joista osa kasvaa Suomen suoalueilla. Siksi meillä on myös vastuu tukea luonnon monimuotoisuutta. Viime vuonna lopetimme turpeen käytön kaikissa tuotteissamme osana muuta vastuullisuustyötämme,” kertoo Lumenen tuotekehitys- ja vastuullisuusjohtaja Tiina Isohanni.

Metsähallitus Metsätalous Oy vastaa kohteen suunnittelusta ja töiden toteutuksesta. Ennallistaminen toteutetaan käytännössä tukkimalla ojia kaivinkoneella.

”Kun suon vesitalous on saatu elpymään, tutut lajit kuten hilla ja karpalo luultavasti palaavat alueelle melko nopeasti”, kuvailee luonnonhoidon asiantuntija Reijo Hokkanen Metsähallituksesta.

”Hankkeen tarkoituksena on paitsi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen niin samalla myös sen kestävän virkistyskäytön edistäminen”, lisää suojelubiologi Olli Turunen Luonnonsuojeluliitosta.

Tämän kesän osalta ennallistamistyöt suon kuivilla osilla on juuri saatu onnistuneesti päätökseen. Talvella työt jatkuvat vetisemmillä osilla suota.

Kolmannes Suomen maapinta-alasta on aikanaan ollut suota, mutta ojittaminen on vienyt tästä yli puolet. Puolet suoluontotyypeistämme on uhanalaisia. Elinympäristöjen ennallistaminen on yksi tärkeistä toimenpiteistä luontokadon pysäyttämiseksi.