Julkaistu 21.8.2020

Siltoja ja metsäteitä uusitaan Lapissa

Metsähallitus uusii loppuvuoden aikana siltoja Kolarissa, Ylitorniolla, Inarissa ja Rovaniemellä. Metsäteitä uusitaan ja kunnostetaan koko Lapin alueella yhteensä yli 450 kilometrin matkalla, kun taas uutta metsätietä rakentuu yli sadan kilometrin verran. Hyväkuntoinen tieverkko on perusedellytys luotettaville ympärivuotisille puuntoimituksille ja yleensä metsätalouden harjoittamiselle.

Valtion mailla on koko maassa noin 36 000 kilometriä metsäteitä ja noin 1000 siltaa. Metsähallituksen panostus metsätieverkon ylläpitoon ja rakentamiseen on noin 17 miljoonaa euroa vuodessa.

Metsätiet ovat oleellisia metsätalouden harjoittamisen kannalta, mutta ne palvelevat myös virkistyskäyttäjiä: seurantojen perusteella Metsähallituksen tieverkoston suurin käyttäjäryhmä on virkistyskäyttäjät eli muun muassa metsästäjät, marjastajat ja sienestäjät. Metsätiestö on osoittanut tarpeellisuutensa myös metsäpalojen sammutuksessa.

Teiden kestävyys tärkeää
Metsähallitus tekee uusia metsätierunkoja Lapin alueella yhteensä 108 kilometriä tämän vuoden loppuun mennessä. Metsätierunkojen peruskorjauksia tehdään 133 kilometrillä. Lisäksi teille ajetaan noin 491 000 tonnia mursketta 343 kilometrin matkalla.

Pintamateriaalin lisäämisen lisäksi metsäteitä pidetään kunnossa muun muassa lanaamalla, höyläämällä sekä raivaamalla tienvarsivesakoita. Teiden on oltava huollettuja, jotta ne kestävät syksyjen ja lauhojen talvien kelirikot. Metsäteillä pyritään liikennöimään yhä raskaammilla puutavara-autoilla, jotka vaativat tieltä kestävyyttä. Isommilla autoilla liikennöiminen vähentää polttoaineen tarvetta, mikä taas pienentää puunkuljetuksista aiheutuvia päästöjä.

Siltatyöt alkavat elokuun lopussa
Rovaniemen Taapajoen liimapalkkisilta uusitaan 10 metriä pitkällä betonisillalla. Työt alkavat 29.8.2020 ja kestävät viikosta kahteen – silta on tänä aikana poissa käytöstä. Sillan länsipuolelle pääsee Kolarin kunnan kautta Kienajasta, itäpuolelle taas pääsee Marrasjärven kautta.

Kolarin Majavajoen silta ja Palosaajon kanavasilta saavat uudet teräsrummut syys-lokakuun aikana. Vanha ja kapea Palosaajon mahapalkkibetonisilta korvataan kahdella 1,8 m x 10 m -kokoisella teräsrummulla.

Meltosjoen liimapalkkisilta Ylitorniolla korvataan kahdella 3,5 m x 13 m -kokoisella teräsrummulla. Työ tehdään loka-marraskuussa.

Kulasjoen sillan korjaus Inarissa pyritään tekemään vuoden 2020 aikana, asiasta tiedotetaan tarkemmin.

Siltarumpukohteista laitetaan silloille vievien teiden alkuun ilmoitukset vähintään viikkoa ennen töiden aloitusta.

Lisätietoja:
Itä-, Keski- ja Ylä-Lapin tie- ja silta-asiat: Eric Raunio, Metsähallituksen tienrakennusesimies, p. 0206397191

Etelä- ja Länsi-Lapin tie- ja silta-asiat: Arvo Olli, Metsähallituksen tienrakennusesimies, p. 0206397622