Julkaistu 13.4.2023

Siikajoki hyväksyi merituulivoimapuistojen kaavoitusaloitteet

Siikajoen kunta on hyväksynyt Metsähallituksen jättämät merituulivoimapuistojen kaavoitusaloitteet, jotka koskevat Seljänsuunmatalan Läntistä ja Itäistä aluetta.

”Sähkön tarve kasvaa, minkä vuoksi merituulivoimaa tarvitaan. Tuulivoimalat tulisivat sijaitsemaan kaukana, noin 10–15 km päässä rannikolta. Siellä ne tuskin haittaavat alueen virkistyskäyttöä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään, onko hankkeella vaikutuksia ammattikalastukseen”, kertoo Siikajoen kunnanjohtaja Pertti Severinkangas.

”Tervehdimme ilolla merituulivoimahanketta ja hyväksyimme kaavoitusaloitteen yksimielisesti”,sanoo Siikajoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Kauko Lehto. ”Kyseessä on aluetaloudellisesti merkittävä investointi, joka voi tuoda mukanaan myös muita hankkeita, esimerkiksi vedyn jalostusta. Vaikutukset ovat siten meidän kuntaamme laajemmat.”

”Meillä on seitsemän vuoden kokemus maatuulivoimasta ja sille sopivat alueet ovat jo pitkälti käytössä. Tuulivoiman haitat ovat ulapalla pienimmillään”, Lehto sanoo.

Suomessa kunnilla on yksinoikeus päättää alueillaan sijaitsevien merituulivoimahankkeiden kaavoituksesta ja rakentamisesta. Tämä koskee myös valtion omistamia alueita. Metsähallitus puolestaan vastaa valtion alueiden kehittämisestä ja hankkeiden esiselvityksestä aluevesirajan sisäpuolella.

Kaavoituksen lisäksi merituulivoimahankkeiden esikehityksessä sovitetaan yhteen mm. valtionhallinnon toimijoiden näkemykset, tutkitaan merenpohjan rakenteita, mitataan alueen tuuliolosuhteita sekä selvitetään myöhemmässä YVA-menettelyssä ympäristövaikutuksia ja sähkönsiirron vaihtoehtoja. Kaavoitus kestää noin kolme-neljä vuotta ja merituulivoimapuiston lupaprosessit 5–7 vuotta. Näitä voidaan tehdä osin rinnan.

Merituulivoimapuisto ei rajoita merialueen käyttöä veneilyyn, kalastukseen tai virkistykseen. Voimaloiden rakennusaikana alueella liikkumista rajoitetaan turvallisuussyistä. Merituulivoimahankkeelle vuokrattava alue säilyy valtion omistuksessa. Paikallinen kunta saa alueellaan sijaitsevien merituulivoimapuistojen kiinteistöverotulot hankkeen valmistuttua.

Siikajoen kunnan hyväksymä kaavoitusalue on osa Metsähallituksen suunnitelmaa kehittää viisi uutta merituulivoimapuistoa avomerelle Pohjanmaan rannikkokuntien alueille. Siikajoen kunnan lisäksi kaavoitusaloitteet jätettiin Hailuodon ja Pyhäjoen kunnille sekä Raahen ja Närpiön kaupungeille ja Kristiinankaupungille. Kehitettävien hankkeiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 6000 megawattia (MW).

Valtion merialueille suunniteltujen hankkeiden kehitys etenee tuulivoimapuistot rakentavien ja sähköntuotannosta vastaavien yritysten valintaan, kun kunnat ovat hyväksyneet kaavoitusaloitteet. Metsähallituksen tavoitteena on avata kahden hankkeen kilpailutus ja kumppanin valinta kansainvälisillä markkinoilla syys-lokakuussa tänä vuonna. Hankkeiden valinnasta ja kilpailutuksen käynnistymisestä tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Lisätietoja antavat:
Ville Koskimäki, hankekehityspäällikkö, Kiinteistökehitys, Metsähallitus puh. 0206 394 021,
sähköposti: ville.koskimaki@metsa.fi

Hanna Kaurala, viestintäpäällikkö, Kiinteistökehitys, Metsähallitus, puh. 0206 394 239,
sähköposti: hanna.kaurala@metsa.fi

Lue lisää Metsähallituksen merituulivoimakehityksestä nettisivuilta osoitteessa:
https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/merituulivoimassa-suuret-mahdollisuudet/

Tilaa Metsähallituksen merituulivoiman uutiskirje osoitteessa
https://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/