Julkaistu 18.2.2022

Seitsemisen kansallispuiston tulevaisuutta linjaava hoito- ja käyttösuunnitelma päivitetään

Metsähallitus päivittää Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Suunnitelmalla tarkennetaan kansallispuiston perustamisen ja luonnonsuojeluohjelmien tavoitteita sekä sovitetaan ne yhteen alueen muiden käyttömuotojen kanssa. Paikallisten asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien tarpeiden huomioiminen on tärkeää suunnitteluprosessissa.

– Kaikilla Seitsemisen kehittämisestä kiinnostuneilla on mahdollisuus kertoa näkemyksensä. Kansallispuistossa liikkuville ja alueesta kiinnostuneille julkaistaan karttapohjainen verkkokysely. Toivomme ihmisten kertovan mielipiteitä, kehittämisehdotuksia ja muita ajatuksia kansallispuiston nykytilasta ja tulevaisuudesta. Koronatilanteesta riippuen tulemme myös järjestämään yleisötilaisuuksia, erikoissuunnittelija Teemu Rintala Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo.

Seitsemisen kansallispuiston edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2008. Tuosta ajasta käyntimäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin.

– Seitsemisen kansallispuiston käyntimäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Vuonna 2021 puistossa oli noin 50 000 kävijää. Puistossa on kattava reittiverkosto, mutta reittien ja taukopaikkojen täydentäminen on tarpeen huomioiden käyntimäärien kasvu ja uudet liikkumismuodot. Tavoitteena on luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla, alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden. Lisäksi linjataan suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimet luontoarvojen turvaamiseksi, sanoo puistonjohtaja Tuula Peltonen.

Seitsemisen kansallispuisto täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja edustaa ainutlaatuista pirkanmaalaista metsä- ja suoluontoa.  Erikoisuutena ovat alueelle hiljattain vapautetut metsäpeurat. Vuonna 1859 perustettu Koveron kruununmetsätorppa rakennusperintöineen ja perinnemaisemineen tuo arvokkaan lisän Seitsemisen kokonaisuuteen. Kansallispuisto sijaitsee Ylöjärven kaupungissa Pirkanmaalla, 55 kilometriä Tampereelta pohjoiseen.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Teemu Rintala, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 040 630 5653
Puistonjohtaja Tuula Peltonen, Metsähallitu, Luontopalvelut, puh. 0206 395 268

Seitsemisen kansallispuisto (luontoon.fi)
Seitsemisen suojelualuekokonaisuuden aikaisempi hoito- ja käyttösuunnitelma (julkaisut.metsa.fi)