Julkaistu 3.4.2018

Satakunnassa lisätään yrittäjien mahdollisuuksia ansaita luonnonhoidolla

Metsähallitus ja Pro Agria 3.4.2018

Satakunnassa vauhditetaan yrittäjien mahdollisuuksia ansaita luonnonhoidolla. Lumovoimaa Satakuntaan – luonnonsuojelualueet maaseudun yrittäjien tulonlähteeksi -hankkeen tavoitteena on lisätä perinnemaisemien hoitoa laidunnuksella, niitolla sekä puuston ja pensaskerroksen raivauksilla.

Toiminta pyörähtää käyntiin 4. huhtikuuta Preiviikin merenrantaniityillä talviaikaisella ruovikon korjuulla. Ruovikon poisto parantaa muun muassa uhanalaisen linnuston elinmahdollisuuksia merenrantaniityllä. Työn pääset esittely Herrakarin venesatamassa (Preiviikin rantakuja 155, Pori) : www.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/talviruovikon-niittonaytos-9845

Vuoteen 2019 kestävässä hankkeessa vauhditetaan Metsähallituksen, Pro Agrian ja yrittäjien yhteistyötä laiduntapaamisissa yhdessä sparraten, etsimällä uusia hoitokohteita ja tuottamalla tiedotusmateriaalia suojelualueiden hoidon kysymyksistä. Lisäksi tutustutaan hyviin käytäntöihin yhteisellä opintoretkellä ja ideoidaan uusia mahdollisuuksia yrittäjien työn edistämiseksi suojelualueilla.

–Luonnonhoito- ja laidunyrittäjä voi saada luonnonlaitumen hoitoon tukea EU:n ympäristösopimuksella, ja luonnonsuojelualueet ovatkin usein yrittäjiä kiinnostavia, arvokkaita kohteita, toteaa projektipäällikkö Tiina Jalkanen Metsähallituksesta.

Perinnemaisemien luontotyypit ja uhanalainen lajisto tarvitsee säilyäkseen aktiivista hoitoa, ja laiduneläimensä tai niittokoneensa luonnonlaitumelle vievä maaseutuyrittäjä on avainasemassa arvokkaan luonnon säilymisessä. Luonnonsuojelualueilla hoitoon liittyy erityiskysymyksiä esimerkiksi uhanalaisen lajiston huomioimisessa. Kustannustehokkaimpaan lopputulokseen päästäänkin vain tehokkaalla yhteistyöllä.

Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa olevien perinnemaisemien hoito on kolminkertaistunut valtion suojelualueilla ja seitsenkertaistunut yksityisillä alueilla kymmenessä vuodessa. Lumovoimaa Satakuntaan -hankkeen toteutuksesta vastaa Metsähallitus yhdessä on Pro Agria Länsi-Suomen / Maa- ja kotitalousnaiset ry:n kanssa, ja hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Tiina Jalkanen, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 040 6537 904, tiina.jalkanen(at)metsa.fi
Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Kaisu Wallin, Pro Agria Länsi-Suomi, puh. 050 590 2085,
kaisu.wallin(at)maajakotitalousnaiset.fi