Julkaistu 11.9.2023

Sami Piippo ja Mikko Tolkkinen vievät eteenpäin Metsähallituksen Ebba-merituulivoimahanketta

Pyhäjoen ja Raahen edustalla sijaitsevan Metsähallituksen Ebba-merituulivoimahankkeen projektijohtajaksi on nimitetty tuotantotalouden diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri Sami Piippo. Hän on toiminut aiemmin St1 Oy:n pohjoismaisessa tuulivoimatiimissä apulaisjohtajana. Lisäksi hänellä on vahva kokemus tuulivoimaprojektien ja liiketoiminnan kehityksestä. Sami Piippo aloitti tehtävässä 1.9.2023 ja hänen toimipisteensä sijaitsee Metsähallituksen Vantaan toimistossa.

”Metsähallituksella on työn alla merkittävä merituulivoimaohjelma, joka vahvistaa tulevan vuosikymmenen sähkön tarjontaa ja on tärkeä osa vihreää siirtymää. Pyhäjoen ja Raahen edustalle sijoittuva hanketta suunnitellaan tuottamaan sähköä teollisuuden tarpeisiin ja vahvistamaan koko Suomen energiaomavaraisuutta”, sanoo Metsähallituksen tuulivoimaliiketoiminnan johtaja Otto Swanljung.

”On erittäin mielenkiintoista päästä viemään eteenpäin hanketta, joka on tärkeä koko Suomen energiamurrokselle. Merituulivoimatarjonnan kasvattaminen vie vuosikymmenen, joten nyt on tärkeää saada tämän kokoluokan hankkeita käyntiin. Hankkeen eteenpäin viemiseen liittyy vaativia suunnitteluvaiheita, paljon paikallista vuorovaikutusta, monitahoiset lupaprosessit ja lopuksi muutaman vuoden kestävä rakennusvaihe. Uusiutuvaa energiaa tarvitaan koko ajan enemmän, jotta pääsemme eroon fossiilisista energiamuodoista.  Tämän vuoksi teemme tärkeää työtä puhtaan energian puolesta”, Sami Piippo sanoo.

Samin työparina toimii tuulivoima-asiantuntija FT Mikko Tolkkinen, joka aloitti myös työssään 1.9. 2023.

Mikon tehtäviin kuuluvat merituulivoimahankkeiden hankekehitys ja luvitus. Mikko siirtyy Metsähallitukseen AFRYltä, jossa hän toimi johtavana asiantuntijana. Mikon toimipaikka on Oulu.

”On mielenkiintoista päästä viemään eteenpäin Metsähallituksen hanketta, joka on tärkeä sekä vihreän siirtymän ja Suomen energiaomavaraisuuden kannalta”, Tolkkinen toteaa.

Edith- ja Ebba-merituulivoimahankkeiden kumppanien kilpailutus käynnistyy myöhemmin syksyllä, jolloin kiinnostuneet tahot voivat ilmaista kiinnostuksensa hankkeisiin. Tästä alkaa tarjous- ja neuvotteluprosessi, joka kestää useita kuukausia. Kilpailutusten avaamisesta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja antavat:

Sami Piippo, projektijohtaja, Ebba-merituulivoimahanke, Metsähallitus, puh. +358 40 587 5428, sami.piippo@metsa.fi

Mikko Tolkkinen, tuulivoima-asiantuntija, Metsähallitus. puh. +358 40 547 9556, mikko.tolkkinen@metsa.fi

Otto Swanljung, tuulivoimaliiketoiminnan johtaja, Metsähallitus, puh. +358 40 560 1715, otto.swanljung@metsa.fi

Taustatietoa toimituksille:

Metsähallitus on käynnistänyt Pyhäjoen ja Raahen edustalle sijoittuvan merituulivoimahankkeen suunnittelun. Ebba-hankkeen suunniteltu kapasiteetti on 1400 MW.

Valmistuttuaan tämä tuulivoimapuisto tuottaisi arviolta 5,9 TWh sähköä vuodessa. Määrä vastaa esimerkiksi noin 300 000 sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä 20 000 kWH:n vuosikulutusta. Vuonna 2022 Suomessa tuotettiin kaiken kaikkiaan runsaat 11,5 TWh tuulisähköä.

Ebba-merituulivoimapuisto tulisi sijaitsemaan Suomeen aluevesien sisäpuolella, Pyhäjoen kuntaan ja Raahen kaupunkiin kuuluvalla alueella, minkä ansiosta nämä kunnat saavat merituulivoimahankkeen vuotuiset kiinteistöverot. Alustavien suunnitelmien mukaan merituulivoimalat sijaitsisivat avomerellä yli 15 km päässä lähimmästä asutuksesta.

Merituulivoimapuiston kaavoitus- ja lupaprosessit kestävät Suomessa 5–7 vuotta. Sen jälkeen alkaa 2–3 vuotta kestävä tuulivoimaloiden rakentamisvaihe. Merituulivoimapuisto Ebba käynnistyisi siten aikaisintaan 2030-luvun puolivälissä.