Julkaistu 15.11.2021

Sallan retkeilyrakenteita uusittiin vastaamaan kasvaviin kävijämääriin

Sallassa on kesän 2021 aikana kunnostettu retkeilijöitä palvelevia rakenteita ahkerasti. Kunnostustöiden lisäksi alueelle on rakennettu täysin uusia rakenteita, esimerkiksi näköalatasanteet Pirttivaaraan. Kunnostustöillä vastataan kasvaviin kävijämääriin. 

Kesän aikana virkistys- ja retkeilykäyttöalueella sijaitsevalle Pirttivaaran reitille rakennettiin jyrkimpiin rinneosuuksiin metallirakenteisia portaita yhteensä n. 63 metriä. Reitin varrella uusittiin myös pitkoksia noin 500 metrin verran. Maisemia on mahdollisuus ihailla Pirttivaaran kahdelta uudelta näköalatasanteelta, jotka niin ikään sijaitsevat reitin varrella. Näköalatasanteilta avautuvat upeat maisemat kohti Venäjää ja vanhoja Sallatuntureita.

Puusta ja metallitasoista rakennetut portaat nousevat etualalta ylös rinnettä, jossa kasvaa matalia koivuja.
Pirttivaaran uudet portaat Sallatunturissa. Kuva: Suvi Kauhanen.

Virkistys – ja retkeilykäyttöalueella uusittiin myös suositun Ruuhitunturin reitin rakenteita. Pitkoksia rakennettiin reitille yhteensä kahden kilometrin verran.

Sallan suunnitellun kansallispuiston alueella eli nykyisellä Sallatunturin luonnonsuojelualueella tehtiin korjaustöitä vuoden 2020 sorastustöihin Iso Pyhätunturin päälle vievällä Taivaantavoittelijan Taipaleella veden ja lumen aiheuttaman eroosion estämiseksi. Tämän lisäksi Taivaantavoittelijan Taipaleen alkupäässä olevaa Pohjoisrinteen pysäköintipaikkaa laajennettiin vastaamaan kävijämäärien tarpeita.

Retkeilyrakenteiden kunnostus vaikuttaa myönteisesti paikalliseen talouteen ja työllisyyteen kohteiden lähialueilla. Suurin osa kunnostus- ja rakennuskohteiden töistä toteutettiin Metsähallituksen Luontopalveluihin palkattujen kausityöntekijöiden voimin. Kaikki työt ovat sujuneet hyvin ja suunnitellussa aikataulussa.

Sallan alueen käyntimäärät ovat kasvaneet useiden vuosien aikana. Sallan luonnonsuojelualueella ja lähialueilla vieraili vuonna 2019 yhteensä 89 780 henkeä. Vuonna 2020, koronan vaikuttaessa matkailuun, vierailijoita oli 60 854. Vuoden 2021 lokakuun loppuun mennessä käyntimäärä oli 66 974 henkeä.

Lisätietoja: 

Suunnittelija Suvi Kauhanen, Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut suvi.kauhanen@metsa.fi, puh. 040  631 8462