Julkaistu 21.9.2020

Salamajärven kansallispuistossa kunnostettiin jokea taimenille

Ympäristöjärjestö WWF, K-ryhmä ja Metsähallitus kunnostivat talkoilla Salamajärven kansallispuiston alueella sijaitsevaa Koirajokea uhanalaiselle taimenelle soveltuvammaksi. Joen kalaston tilaa myös selvitetään sähkökoekalastuksen avulla.

Koirajärvestä Nielujärveen laskeva, noin 15 kilometrin pituinen Koirajoki on aikoinaan osaksi perattu tukinuittoa varten. Talkoissa purettiin uoman perkausten jäljiltä rannoilla olevia kivivalleja. Lisäämällä soraa ja kiviä tehtiin taimenille lisääntymis- ja poikasalueita. Uomaan laitettiin myös puunrunkoja tai muuta puumateriaalia lisäämään puron monimuotoisuutta.

Joen rannalla kerätään lapioilla soraa sankoihin.
Soraa lapioidaan rannalta vietäväksi Koirajokeen taimenien kutupaikoiksi. Kuva: Christian Koivula.

– Joen taimenkanta on tällä hetkellä varsin heikko. Jos kanta ei kunnostusten jälkeen lähde elpymään itsestään, joella tehdään myöhemmin taimenen mäti- tai poikasistutuksia, sanoo suunnittelija Christian Koivula Metsähallituksesta.

Salamajärven kansallispuiston alueella on jo aiemmin nostettu vettä ja tukittu suo-ojia veden ladun parantamiseksi. Nämä toimet tukevat myös Koirajoella nyt tehtäviä kunnostuksia taimenkannan tilan parantamiseksi.

– Koirajoesta on vaellusyhteys 20 kilometrin päässä sijaitsevaan Kivijärveen, joka voisi tarjota taimenelle hyvin ravintoa, jos ne sinne vaeltavat. Koirajoen ja Kivijärven välillä on yksi taimenen kulkua haittaava, osittainen este, joka olisi myös hyvä pidemmällä tähtäimellä poistaa, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen.

Metsähallitus teetättää samaan aikaan Koirajoella sähkökoekalastuksia kalaston tilan selvittämiseksi. Sähkökoekalastus on kalabiologinen tutkimusmenetelmä, jossa kala tainnutetaan hetkellisesti veteen muodostettavan sähkökentän avulla. Tämän jälkeen kalat mitataan ja punnitaan, jonka jälkeen ne vapautetaan takaisin jokeen.

Koirajoen kunnostus tehdään osana EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Talkoot ovat myös osa WWF:n ja K-ryhmän vuonna 2017 alkanutta K-Kalapolut-yhteistyötä uhanalaisten vaelluskalojen hyväksi. Perhon K-Market Ikiliikun kauppias Jari Minkkinen oli mukana kymmenen hengen talkooporukassa.

– Mahtavaa saada K-Kalapolut kunnostukset Perhoon! Minulla ei ole aiempaa kokemusta virtavesikunnostuksista, joten lähden mielenkiinnolla mukaan talkoisiin. On hienoa päästä tekemään konkreettista luonnonsuojelutyötä ja edistämään uhanalaisten vaelluskalojen elinympäristöä Koirajoella, sanoo kauppias Jari Minkkinen.

Lisätietoja:
Suunnittelija Christian Koivula, Metsähallitus, p. 040 673 2296

Suojeluasiantuntija Olli Sivonen, WWF Suomi, p. 050 305 5714