Julkaistu 15.5.2020

Sairaiden tai kuolleiden saimaannorppien ilmoittaminen

Viranomaistiedote, Metsähallitus,15.5.2020

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa saimaannorppakannan seurannasta. Vuonna 2020 Metsähallitus yhdessä muiden viranomaistahojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kehittää sairaana tai vammautuneina tavattujen norppien hoitoa.

Metsähallituksen keskeiset yhteystiedot ovat norppapuhelin: numero 0206 39 5000 ja sähköposti: saimaannorppa(at)metsa.fi.

Metsähallituksen henkilökunta tai vapaaehtoiset avustajat noutavat sairaiksi epäillyt ja myös kuolleena löydetyt saimaannorpat.

Selkeästi sairasta tai vammautunutta norppaa autetaan yhdessä eläinlääkärien ja muiden viranomaistahojen kanssa luonnonsuojelu- ja eläinsuojelulain mukaisesti mahdollisimman pikaisesti.

Sairaaksi tai vammautuneeksi epäiltyjen saimaannorppien osalta ensisijaista on norpan seuranta. Norppien käyttäytyminen on yksilöllistä ja avovesiaikaan tervekin norppa voi olla hyvinkin pitkään rannalla lepäämässä tai norppa voi palata samalla lepokivelle useita kertoja päivässä. Etenkin nuori norppa voi olla utelias ja vaikuttaa kesyltä.

Jos norppa on rantavedessä tai rannalla, eikä lähietäisyydeltä (n. 5 m) väistä tai pakene ihmistä, on syytä olettaa sen olevan hoidon tarpeessa. Sairaaksi oletettua norppaa ei tule koskettaa eikä häiritä, vaan siitä tulee ilmoittaa norppapuhelimeen 0206 39 5000.

Tätä tiedotetta jaetaan kaikille niille viranomaistahoille, joihin kansalaisten oletetaan ottavan yhteyttä havaittuaan epänormaalisti käyttäytyvän saimaannorpan.

Lisätietoja:
Suojelubiologi Jouni Koskela, Metsähallitus, puh. 0400 188 825