Julkaistu 2.9.2019

Saaristomeren Jungfruskärin arvokas perinnemaisema sai apua vapaaehtoisilta

WWF:n vapaaehtoiset hoitivat Jungfruskärin saariryhmässä arvokkaita perinnemaisemia elokuun viimeisellä viikolla. Talkooleirillä raivattiin niittyjä ja kulotettiin nummia, jotta uhanalaiset lajit saavat lisää elintilaa.

Perinnemaisemissa, jotka ovat syntyneet perinteisten elinkeinojen ja maankäyttötapojen seurauksena, elää peräti kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista. Perinnemaisemat ovat kuitenkin vähentyneet, mikä on pahentanut satojen uhanalaisten lajien ahdinkoa.

Saaristomeren kansallispuiston Jungfruskärin saariryhmä on Suomen upeimpia perinnemaisemakohteita. WWF:n ja Metsähallituksen järjestämissä talkoissa autetaan Jungfruskärin ja sen vieressä sijaitsevan Nölstön uhanalaisia lajeja hoitamalla perinnemaisemia. Talkoot ovat osa Metsähallituksen Luontopalvelujen johtamaa Rannikko-LIFE-hanketta, jota EU rahoittaa. Hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä, kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita.

Viikon mittaisiin talkoisiin osallistui noin 20 vapaaehtoista. Talkoolaiset raivasivat niittyjä ja kulottivat nummia ja lisäsivät näin elintilaa uhanalaisille lajeille sekä paransivat niiden selviytymismahdollisuuksia muuttuvassa ilmastossa.

– Jungfruskärin niityt ovat kymmenien uhanalaisten lajien koti. Niityillä elää esimerkiksi yli 15 uhanalaista putkilokasvilajia ja jopa seitsemän kämmekkälajia. Saarilta löytyvät myös yhdet Suomen laajimmista lehdesniityistä. Nölstön saaren nummille on tavoitteena lisätä erityisesti perhoslajistolle mieluisten mesikasvien ja elinympäristöjen määrää, kertoo suojelubiologi Maija Mussaari Metsähallituksesta.

– WWF:n talkooleireillä perinnemaisemien lajeja autetaan hyvin konkreettisella tavalla. Perinnemaisemien pelastamisella on kiire, joten talkoolaisten työpanos on todella tärkeä, sanoo WWF:n puolesta leiriä vetänyt Olli Borg.

WWF järjestää kesällä 2019 yhteensä seitsemän talkooleiriä luontoarvoiltaan merkittävissä paikoissa. Leirit ovat osa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton vetämää Terve askel luontoon -hanketta, jossa WWF on kumppanina. Hankkeessa valistetaan ihmisiä luonnon terveysvaikutuksista sekä kannustetaan luonnossa liikkumiseen omatoimisen ja osallistavan, luonnon hyväksi tehtävän vapaaehtoistyön avulla. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Lisätietoa: