Julkaistu 5.9.2019

Saanalle kiivetään nyt uutta reittiä pitkin

Saanan uudet portaat ovat valmiit. Tunturiin noustaan nyt loivempaa reittiä. Entinen jää toipumaan satojentuhansien nousujen aikaan saamasta kulumisesta. Retkeilijöiden toivotaan kunnioittavan Saanan herkkää luontoa ja käyttävän vain uutta reittiä.

Saanan reitti rinteessä. Kuva: Antti Ohjenoja.

Saanan uuden reitin pituus tunturin tyveltä ylös on lähes viisi kilometriä. Vajaa puolitoista metriä leveä polku kestävöitiin soralla, portaat tehtiin kivipalkeista ja sorasta. Polun laidat maisemoitiin pohjatöiden yhteydessä poistetulla kuntalla. Uusi reittilinjaus vähensi porrasaskelmien tarvetta alle kolmannekseen entisestä.

Saanan uudet portaat. Kuva: Antti Ohjenoja.Saanan reitin kestävyyttä ja vedenohjauksen onnistumista seurataan tarkasti, ja reitille tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Tänä syksynä tehdään vielä pieniä siistimistöitä, rakennetaan kivi-istuimia sekä pystytetään opasteita. Saanan reitin kunnostustöiden lisäksi Saanan lehtojensuojelualueen reitiltä on purettu lahot pitkokset. Tuleville vuosille jää uuden Saanan ja Mallan luonnonpuiston reittien yhteisen lähtöpaikan opastuksen ja pysäköintipaikan laajennus. Saanan reitin varrelle on myös suunnitteilla taukopaikan ja käymälän rakentaminen.

Vilkas julkinen keskustelu entisten portaiden purkamisesta ja uusien rakentamisesta osoitti, miten tärkeä paikka Saana on niin paikallisille ja kuin muualta tulleille retkeilijöillekin. Aikaisempaa helppokulkuisempana uusi reitti edistää eri ikäryhmien retkeilyä alueella.

Lisätietoja:
Kenttäpäällikkö Antti Ohenoja, puhelin 045 1131982, sähköposti antti.ohenoja(at)metsa.fi
Puistonjohtaja Pekka Sulkava, 0400 815 660, sähköposti pekka.sulkava (at)metsa.fi