Julkaistu 10.5.2021

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma etenee lausuntokierrokselle

Enontekiön, Inarin, Utsjoen sekä Sodankylän pohjoisosien keskeisistä sidosryhmistä koostuva luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmä kokoontui 27.4. käsittelemään ja valmistelemaan toiminnan linjauksia. Luonnonvarasuunnitelman on määrä edetä lausuntokierrokselle kesäkuussa.

Syksystä asti työskennelleen yhteistyöryhmän tehtävä on löytää kestäviä ratkaisuja, jotka yhteensovittavat alueen lukuisia käyttötarpeita, kuten poronhoitoa, luonnonsuojelua, metsätaloutta, erätaloutta sekä virkistyskäyttöä ja luontomatkailua. Vuoden lopussa valmistuva luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa ja mitoittaa luonnonvarojen käyttöä saamelaisten kotiseutualueella seuraavalla viisivuotiskaudella.

Tavoitteena kestävät ratkaisut ja rakentava yhteistyö

Kantavana saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarojen hoidon ja käytön periaatteena seuraavalle suunnitelmakaudelle on kehittää rakentavaa ja kaikkia osapuolia kunnioittavaa, kestäviin ratkaisuihin pyrkivää yhteistyötä.

Suunnittelussa päälinjoina ovat Metsähallituksen strategiasta nousevat teemat vastuullisuus ja yhteistyö, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriperintö sekä hyvinvointi ja elinkeinot. Yhdessä sidosryhmien kanssa työstettävät toiminnan linjaukset ja toimenpiteet kuvaavat, miten strategian linjaukset toteutetaan käytännössä alueen luonnonvarojen hoidossa ja käytössä.

Monipuolisesta yhteissuunnittelusta toteutukseen

Yhteistyöryhmän työskentely alkoi syksyllä yhteistyöryhmän haastatteluilla, joissa kartoitettiin toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja ryhmän jäsenten tavoitteita ja toiveita. Kahden yhteistyöryhmän tapaamisen, nuorten työpajan, saamelaisnuorten kuulemistilaisuuden, kuntalaisten kuulemistilaisuuksien, teemaryhmien työpajojen ja avoimen karttakyselyn jälkeen saatiin koostettua luonnos toiminnan linjauksista, joiden työstämistä ja kehittämistä Metsähallituksen asiantuntijoista koostuva projektiryhmä jatkoi. Tätä luonnosta yhteistyöryhmä edelleen työsti eteenpäin kolmannessa tapaamisessaan. Eniten keskustelua herättivät tuulivoimaan sekä eränkäyntiin ja virkistyskäytön järjestämiseen liittyvät toimenpiteet.

Yhteistyöryhmän rinnalla toimii Saamelaiskäräjien nimeämä Akwè: Kon -työryhmä, jonka avulla varmistetaan, että saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset otetaan mahdollisimman hyvin suunnitelmassa huomioon. Ryhmä arvioi toimintaohjelman vaikutukset saamelaiskulttuurin harjoittamisen, jonka jälkeen suunnitelma etenee lausuntokierrokselle.

Lausuntokierrokselta saadun palautteen, Akwè: Kon -työryhmän arvion, lakisääteisten neuvotteluiden, yhteistyöryhmän neljännen työpajan sekä näistä tulevien muutostarpeiden käsittelyn jälkeen suunnitelma etenee Metsähallituksen hallituksen vahvistettavaksi loppusyksyllä 2021. Vahvistettua luonnonvarasuunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan vuoden 2022 alusta alkaen.

Lisätietoa saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelusta antavat:

Projektipäällikkö Olli Lipponen, p. 0206396520, olli.lipponen@metsa.fi
Ohjausryhmän puheenjohtaja Jyrki Tolonen, p. 0206397640, jyrki.tolonen@metsa.fi

www.metsa.fi/saame-lvs