Julkaistu 17.6.2022

Saamelaiset tarvitsevat kuntalaisen jokiluvan kalastukseen

Metsähallitus on linjannut saamelaisten kalastuslupa-asiaa Ylä-Lapissa korkeimman oikeuden (KKO) päätöksen perusteella. Paikalliset saamelaiset voivat kalastaa lohen ja taimenen nousualueilla hankittuaan paikallisille suunnitellun, edullisen jokikalastusluvan.

KKO päätti huhtikuussa, että viittä paikallista saamelaista vastaan nostetut syytteet kalastusrikkomuksesta tai luvattomasta pyynnistä hylätään. Tapaukset sijoittuivat vuoteen 2017. KKO:n mukaan valtioneuvoston asetus ja lupakäytännöt olivat ristiriidassa paikallisille saamelaisille perustuslaissa turvattujen oikeuksien kanssa.

Tapauksen jälkeen kalastuslakia on kuitenkin muutettu, minkä myös KKO päätöksessään huomioi: KKO korosti, että vuonna 2017 vaaditut erilliset luvat ja lupakäytännöt olivat ristiriidassa saamelaisten oikeuksien kanssa.

Nykyisin käytäntö on toisenlainen. Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella asuvat henkilöt voivat hankkia lohen ja taimenen nousualueille edullisen jokiluvan vapakalastukseen kotikuntansa valtion vesialueilla. Lupa on voimassa koko kalastuskauden, ja se maksaa 40 euroa. Alle 18-vuotiaille lupa on ilmainen.

Metsähallituksen erävalvonta on keskustellut asiasta maa- ja metsätalousministeriön ja muiden valvontaviranomaisten kanssa.

Lue lisää (Eräluvat.fi)

Kuntalaisen jokilupa vapakalastukseen, Enontekiö

Kuntalaisen jokilupa vapakalastukseen, Inari

Kuntalaisen jokilupa vapakalastukseen, Utsjoki

KKO:n ratkaisu saamelaisten kalastusoikeutta koskevassa asiassa

Lisätietoja:

Erävalvontapäällikkö Juha Ahonen, 040 6464250