Julkaistu 11.12.2019

Ruunaan kalastusjärjestelyihin muutoksia vaelluskalojen suojelemiseksi

Vuodenvaihde tuo mukanaan muutoksia Ruunaan koskien kalastukseen. Kalastajien tulee olla jatkossa entistä tarkempia koukkujen ja saaliin suhteen, mutta syyskaudella pääsee edelleen kalaan.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen poikkeuslupapäätöksen sisältämien muutosten tavoitteena on turvata vaelluskalakantojen elinvoimaisuus Lieksanjoessa. Päätöksestä neuvoteltiin yhdessä Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Kosket sijaitsevat suositulla Ruunaan retkeilyalueella, mikä huomioitiin valmistelussa.

– Ruunaan retkeilyalueella ja kalastustoiminnalla on suuri merkitys paikallistaloudelle. Olemme iloisia siitä, että tämä otettiin huomioon päätöksessä, ja vastuullinen syyskalastus alueella voi edelleen jatkua, eräsuunnittelija Eero Hartikainen Metsähallituksesta kertoo.

Vuoden 2020 alusta alkaen kalastuksessa tulee aina käyttää väkäsettömiä koukkuja, ja koukkujen määrää on rajoitettu kolmeen. Aiemmin nämä ehdot koskivat ainoastaan syyskalastusta. Väkäsettömien koukkujen käyttämisellä suojellaan erityisesti järvilohien ja -taimenten poikasia sekä luonnontilaisia, rasvaevällisiä järvitaimenia ja -lohia, jotka tulee pystyä vapauttamaan.

Jatkossa rasvaeväleikattu taimen on rauhoitettu 1.9.–30.11., kun aiemmin sen vapauttamista suositeltiin. Lisäksi vuoden 2021 alussa sen alamitta nousee 50 senttimetriin.

Rasvaevällinen järvitaimen ja -lohi ovat edelleen kokonaan rauhoitettuja ympäri vuoden. Myös kahluukielto säilyy entisellään.

Lieksanjoki on ollut vuosina 2016–2019 yksi vaelluskalakärkihankkeiden kohteista. Toimenpiteet ovat painottuneet voimalaitosten yläpuolella sijaitseville koskialueille, joita on kunnostettu uhanalaisten järvilohien ja -taimenien lisääntymisalueiksi. Emokaloja on ylisiirretty voimalaitosten alapuolelta ja kantoja vahvistettu istutuksin. Toimenpiteitä jatketaan tulevina vuosina hankkeen päättymisestä huolimatta myös Ruunaan alueella.

Lisätietoja
Eräsuunnittelija Eero Hartikainen, Metsähallitus, Eräpalvelut
p. 040 821 9679, eero.hartikainen(at)metsa.fi