Julkaistu 19.4.2018

Rismalahden kaavamuutosehdotus yhteensovittaa erilaisia maankäyttökäyttötarpeita

Asikkalan Rismalahden ranta-asemakaavamuutosehdotus esitellään huhtikuun lopussa. Ehdotus sisältää kolme teemaa: yleisen virkistyskäytön kehittämisen, satamapalveluiden kehittämisen ja matkailupalveluiden kehittämisen. Kaavaehdotuksessa on huomioitu laajasti aiemmassa vaiheessa saatu palaute.

Kaavaehdotuksen tavoitteena on tuoda parannusta kaikille kolmelle teemalle niin, että ne tukevat toisiaan. ”Erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen on tuttua Metsähallituksessa. Uskomme, että Rismalahdellakin on tilaa sekä asikkalalaisille että matkailijoille ja yhteiskäyttö palvelee kumpaakin osapuolta”, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Jani Viisanen sanoo ja muistuttaa että suurin osa Rismalahdesta jää kaava-alueen ulkopuolelle.

”Meille on tärkeää kuunnella kaavoitushankkeissa tarkasti paikallisyhteisöjä ja pyrkiä yhteensovittamaan erilaisia näkökulmia”, Viisanen jatkaa. ”Saadun palautteen johdosta olemme vähentäneet rakennusoikeuksia yli kahdella tuhannella kerrosneliömetrillä ja siirtäneet uimarannan kaavassa takaisin entiselle paikalleen”, Viisanen kertoo.

Koska alueen tiestön kestävyys herätti paljon keskustelua, Metsähallitus teetti Ramboll Oy:llä liikenne- ja tiestövaikutusselvityksen. Sen mukaan arvioitu liikenteen lisäys on niin pieni, että tiestön perusparannukseen ei ole tarvetta.

Metsähallitus haluaa maanomistajana tarkastella alueitaan myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja kehittää niitä niin, että ne tukevat alueiden elinvoimaa. Rismalahden kaavamuutos tukee Asikkalan uutta kuntastrategiaa sekä parantamalla virkistyskäyttömahdollisuuksia että luomalla mahdollisuuksia matkailuliiketoimintaa ja paikallista yrittäjyyttä varten.

”Alueelle on syntymässä uudenlaista matkailutarjontaa, joten sen kehittäminen ei ole pois nykyisiltä toimijoilta, vaan päinvastoin lisää alueen toimeliaisuutta”, Viisanen jatkaa.

Myös Asikkalan kuntaa on kuultu kaavaehdotuksessa. ”Asikkalan kunta haluaa tuottaa asukkailleen ja vapaa-ajanasukkaille entistä enemmän mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kunnan alueella, jota Rismalahden käyttö kehittyvänä virkistysalueena tukee. Rismalahden kaava edistää myös kunnan näkökulmasta elinvoiman ja elinkeinojen kehittymistä. Vetovoiman hakeminen matkailusta on kunnan maaliskuussa 2018 hyväksytyn strategian mukaista”, Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka sanoo.

Yksi Päijät-Hämeen matkailustrategian kolmesta kärjestä on puhtaus. Puhdas vesi, ilma ja ruoka yhdistyvät Päijänteen ympärille rakennetuissa tuotteissa tavalla, joka erottuu muista. ”Näemme, että Rismalahti ja sinne kehittyvät palvelut istuisivat hyvin tämän tavoitteen toteuttamiseen”, Viisanen sanoo.

Kaavaehdotus tulee kunnanhallituksen käsittelyyn 2.5. ja nähtäville todennäköisesti viikolla 19. Asikkalan kunta ja Metsähallitus järjestävät kaavaehdotuksesta kaikille avoimen yleisötilaisuuden 18. toukokuuta Asikkalan yhtenäiskoulun auditoriossa.

Lisätiedot
Metsähallitus Kiinteistökehitys, kaavoitusinsinööri, Jani Viisanen, 040 357 7209, jani.viisanen@metsa.fi

Asikkalan kunta, kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, 044 778 0210
rinna.ikola-norrbacka@asikkala.fi

Rismalahden ranta-asemakaavan muutos, kaavaehdotus 1.3.2018

Keskeisimmät muutokset ja korjaukset kaavaluonnokseen verrattuna

 • RM2 alueen rakennusoikeutta vähennetty arvoon 1000 k-m2 (vähennys 2000 k-m2).
 • LV-alueen rakennusoikeutta vähennetty arvoon 100 k-m2 (vähennys 100 k-m2).
 • Rakennusoikeusvähennykset yhteensä koko alueella ovat 2100 k-m2.
 • RM/RA kaavamerkintä muutettu pelkästään RM korostamaan aluevarauksen matkailutoiminnallista merkitystä.
 • Uimaranta (VV) siirretty takaisin Rismalahden pohjukkaan Tekla:n lausunnon mukaan.
 • Pysäköintialueita suurennettu ja lisätty yksi uusi P-alue.
 • Vesialuemerkinnän W/LV poistettu kokonaan jakokunnan kielteisen vesialueen vuokraus-päätöksen perusteella.

Täydentävät uudet selvitykset

 • Liikenne- ja tiestövaikutusten selvitys, Ramboll
 • Vesihuollon toteuttamissuunnitelma vaihtoehtoineen, Sumipa Oy
 • Havainnepiirros koko alueelta, kaavanlaatija

Lausunnot ja mielipiteet

 • Viranomaislausuntoja annettiin yht. 8 kpl
 • Yhteisöjen lausuntoja annettiin yht. 3 kpl
 • Mielipiteitä saatiin yht. 4 kpl