Julkaistu 31.12.2018

Retkeilyalueen hakkuut lykkääntyvät Manamansalossa – kaava-alueen puunkorjuu tammikuussa

Metsähallituksen Oulujärven retkeilyalueelle suunnittelemia hakkuita lykätään Manamansalossa.
Puunkorjuukaluston saaminen Manamansaloon viivästyi, eikä korjuuta ehdittäisi saattaa loppuun ennen hiihtosesongin alkamista.

Retkeilyaluetta hoidetaan ensisijaisesti virkistyskäyttö huomioon ottaen ja puunkorjuu häiritsisi alueella liikkujia. Retkeilyalueen leimikot on käsiteltävä pääosin jäätyneen maan aikaan ja matkailusesongin ulkopuolella.

Teeriniemen leirintäalueen lisärakentamista valmistelevat hakkuut kaava-alueella toteutetaan suunnitellusti.
Kaava-alue ei kuulu Oulujärven retkeilyalueeseen. Korjuutyöt alkavat tammikuun aikana.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, aluejohtaja Arto Tolonen, p. 0400 192 931