Julkaistu 9.4.2018

Retkeilijöille säilyy suurin osa taukopaikoista

Viime aikoina on julkisuudessa käyty keskustelua suunnitelmista vähentää Metsähallituksen Luontopalvelujen omasta ylläpidosta retkeilijöiden taukopaikkoja. Vähentäminen voi tuntua ristiriitaiselta retkeilyn ja luontomatkailun kasvaessa, mutta se on kuitenkin nykyrahoituksella välttämätöntä kasvavan kävijäjoukon palvelemiseksi paremmin.

Metsähallituksen Luontopalveluille valtion budjetista osoitettu perusmääräraha on pysynyt pitkään samalla tasolla, vaikka Luontopalvelujen hoitamien kohteiden määrä ja käyntimäärät erityisesti kansallispuistoihin ovat lisääntyneet. Myös uusia kansallispuistoja on perustettu ja merkittäviä historiakohteita on tullut Luontopalvelujen hoitoon. Vuosien saatossa kohteisiin on myös kertynyt korjausvelkaa miljoonia euroja.

Luonnossa lihasvoimin liikkumisen tavat ovat monipuolistuneet, ja luonnossa liikkujia on kansainväliset matkailijat mukaan lukien yhä enemmän. Lisääntyneen kävijämäärän palvelemiseksi ja uusien luontoliikuntatapojen mahdollistamiseksi on pakko tarkastella, mihin rajalliset resurssit suunnataan. Suurin osa kävijöistä ei suuntaa kauas, vaan kävijöiden suosimille alueille tarvitaan lisää päiväreittejä ja taukopaikkoja kohtuullisen patikointimatkan päähän. Vilkkaiden kohteiden huoltoon tarvitaan myös entistä enemmän resursseja.

Palvelut paranevat suurimmalle osalle retkeilijöitä

Harkinnan jälkeen on suunniteltu poistettavaksi Metsähallituksen Luontopalvelujen omasta ylläpidosta noin viidennes taukopaikoista. Poistettaviksi on harkittu tai on poistettu lähinnä yksittäisiä hajakohteita, joilla on hyvin vähän käyttäjiä. On laskettu, että tällaisille kohteille suuntautuu alle kolme prosenttia kaikista taukopaikkojen käynneistä. Syrjäisempienkin alueiden retkeilijöille säilyy kyllä taukopaikkoja jatkossakin.

Ensisijaisesti taukopaikkoja tarjotaan ja on jo tarjottu ylläpidettäväksi esim. kunnille, kyläyhdistyksille, kansallispuistojen ystäväyhdistyksille ja vaikkapa metsästysseuroille. Silloinkin Luontopalvelujen täytyy olla varma, että kohteiden huolto toimii ja ne säilyvät kaikille turvallisina ja avoimina.

Metsähallituksen Luontopalvelut haluaa siis palvella yhä suurempia luonnossa liikkujien määrää luonnon monimuotoisuus ja asiakasturvallisuus varmistaen. Taukopaikkojen karsimisella varmistetaan, että mahdollisimman suurelle joukolle pystytään käytettävissä olevilla resursseilla tarjoamaan jatkossakin hyvät retkeilyolosuhteet.

Lisätietoja:
Metsähallitus, Luontopalvelut, luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, puhelin 040 661 0033

Puistonjohtajat Metsähallituksen Luontopalvelujen puistoalueilla:
Rannikko, Harri Karjalainen, puhelin 040 538 6346
Sisä-Suomi, Tuula Peltonen, puhelin 0400 924 534
Itä-Suomi, Matti Hovi, puhelin 040 534 8931
Kainuu–Koillismaa, Leena Jartti, puhelin 040 634 1653
Pohjanlahti, Jouni Kosonen, puhelin 0400 285157
Peräpohjola, Hely Juntunen, puhelin 0400 219287
Tunturi-Lappi, Pekka Sulkava, puhelin 0400 815 660
Pohjois-Lappi, Tarja Tuovinen, puhelin 040 756 9337

Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa on muun muassa (kpl) :

Opastusrakennelmat: 3998
Autio- ja vuokratuvat: 418
Taukopaikkarakennelmat: 2853
Veneilyrakennelmat: 583
Kuivakäymälät ja muut jätehuoltorakennelmat: 2249
Polttopuuhuoltorakennelmat: 1641
Rakenteet yhteensä, kpl: 10 101

km:
Retkeilyreitit ja luontopolut: 6158
Hiihtoreitit ja latu-urat: 2196
Veneily- ja vesiretkeilyreitit: 716
Moottorikelkkaurat ja -reitit: 3706
Reitit yhteensä, km: 12 776