Julkaistu 23.10.2020

Retkeilijät aiheuttavat vaaratilanteita kansallispuistojen työmailla

Kyltit ja varoitusnauhat eivät pidättele innokkaimpia

Metsähallituksen Luontopalvelut toteuttaa tänä ja ensi vuonna runsaasti erilaisia rakentamis- ja kunnostusurakoita Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistoissa sekä Evon retkeilyalueella. Työt rahoitetaan eduskunnan myöntämillä lisämäärärahoilla sekä maaseuturahoitteisilla investointihankkeilla. Urakoiden ajaksi teitä, reittejä ja alueita suljetaan, jotta työmaaturvallisuus sekä asiakasturvallisuus voidaan taata.

Rakentamis- ja tienkunnostusurakoista tiedotetaan maastossa, kansallispuistojen verkkosivuilla ja Facebookissa. Luontokohteissa on vaihtoehtoisia teitä ja reittejä käytettäväksi urakoiden ajan.

Rakennustyömaita suljetaan ulkopuolisilta, jotta varmistetaan rakentamisen laatu, tuottavuus ja työmaan vaikutuspiirissä olevien turvallisuus. Tavoitteena on, että työ etenee tasaista tahtia ja työvaiheiden järjestelyissä vältetään ylimääräistä tavaroiden siirtelyä, kastumista ja rikkoutumista. Jokainen urakan keskeytys viivästyttää töiden valmistumista.

Kaivuri kaivaa hiekkatien reunaan ojaa metsän keskellä.
Tien kunnostusta Liesjärven kansallispuistossa 2020. Kuva: Jere Ekosaari.

Viime aikoina on sattunut useita tilanteita, joissa autoilijat tai retkeilijät ovat ohittaneet työmaakylteillä merkityt, turva-aidoilla tai nauhoilla suljetut alueet, ja tulleet työmaa-alueille. Työalueelle ajautuneet ulkopuoliset, erityisesti autoilijat, aiheuttavat merkittävän riskin itselleen ja myös rakentajille.

– Varoitus- ja kieltokylttejä ei pystytetä huvin vuoksi. Työmailla, joilla käytetään koneita, kieltokyltin ohi ajavat saattavat vaaraan sekä itsensä että urakoitsijan. Isoista koneista ei näe joka suuntaan. Kaivinkoneet ja muut työkoneet sekä naulapyssyt voivat aiheuttaa vaaratilanteita, mikäli urakoitsijat eivät huomaa luvattomasti alueelle tulleita ulkopuolisia. Vaikka viikonloppuisin työmaalla ei työskennellä, keskeneräisillä työmailla voi olla terävää mursketta tai isoja kiviä ajoväylillä tai keskeneräisiä pitkoksia, mitkä ovat vaarallisia ajoneuvoille ja retkeilijöille. Jos pitkoslankkuja on levitettynä maassa, niitä pitkin ei voi kulkea ennen kuin ne on rakennettu paikoilleen. Irralliset lankut voivat heilahtaa tai kaatua kulkijan alla, Metsähallituksen puistomestari Anne Halla-aho muistuttaa.

Lisätietoja:

Anne Halla-aho, puistomestari, Metsähallitus puh. 0206 39 4608